ชื่อที่มีคำว่า ธาร

    ชื่อที่มีคำว่า ธาร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ธารลดา  (  Tanlada  )  แปลว่า  การรับไว้ซึ่งเครือเถา  ,  เชื้อสายลำน้ำ

ธารกมล  (  Tankamol  )  แปลว่า  ลำน้ำใจ , 

ธารกนก  (  Tankanok  )  แปลว่า  ลำน้ำทอง

ธารชมพู  (  Tanchompoo  )  แปลว่า  ลำน้ำไม้หว้า

ธารบงกช  (  Tanbongkoch  )  แปลว่า  ลำน้ำบัว 

ธารพิมล  (  Tanpimol  )  แปลว่า  ลำน้ำสะอาด

ธารพิรุณ  (  Tanpirun  ) แปลว่า  ลำน้ำฝน 

ธารรัชนี  (  Tanratchanee  )  แปลว่า  ลำน้ำแห่งราตรี

ธารลาวัณย์  (  Tanlawan  )  แปลว่า  ลำน้ำงามยิ่ง

ธารสวรรค์  (  Tansawan  )  แปลว่า  ลำน้ำเมืองฟ้า 

ธารทิพย์  (  Tantip  ,  Tanthip  )  แปลว่า  ลำน้ำเป็นของเทวดา

ธารธารา  (  Tantara  )  แปลว่า  การทรงไว้ซึ่งสายน้ำ

พิมพ์ธาร  (  Pimtan  )  แปลว่า  รูปลำน้ำ

พิมพ์ธารา  (  Pimtara  )  แปลว่า  รูปสายน้ำ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ธาร  (  Tan  )  แปลว่า  การทรงไว้  ,  การรับไว้  ,  ลำน้ำ 

จิรธาร  (  Jiratan  )  แปลว่า  การรับไว้นาน  ,  ลำน้ำอันยั่งยืน

ชลธาร  (  Chonlatan  )  แปลว่า  ลำน้ำ  ,  ทะเล 

ถิรธาร  (  Thiratan  )  แปลว่า  การรับที่มั่นคง

พนัสธาร  (  Panastan  )  แปลว่า  ลำน้ำป่า 

ธารภพ  (  Tanpop  )  แปลว่า  การทรงไว้ซึ่งโลก 

สุธาธาร  (  Satatan  )  แปลว่า  ลำน้ำทิพย์ 

ศิรธาร  (  Siratan  )  แปลว่า  ลำน้ำที่สูงที่สุด

สุรธาร  (  Suratan  )  แปลว่า  ลำน้ำเทวดา

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์