ชื่อผู้หญิงที่มีตัว ร

      ชื่อผู้หญิงที่มีตัว ร  มีดังนี้  อาทิเช่น 

รจนา  (  Rotjana  )  แปลว่า  งาม 

รจนาสินี  (  Rotjanasinee  )  แปลว่า  นางงาม

รจนามณี  (  Rotjanamanee  )  แปลว่า  แก้วงาม 

รจเรข  (  Rotjares  ,  Rotjarekh )  แปลว่า  งาม 

รจเลข  (  Rotjales , Rotjalekh  )  แปลว่า  งาม 

รัชตา  (  Ratchata  )  แปลว่า  เงิน 

รัชตามณี  (  Ratchatamanee  )  แปลว่า  ของมีค่า  ,  เงินเพชรพลอย

รัชตาภรณ์  (  Ratchataporn  )  แปลว่า  ผู้มีเงินเป็นเครื่องประดับ

รัชดา  (  Ratchada  )  แปลว่า  เงิน 

รัชดากาญจน์  (  Ratchadakan  )  แปลว่า  เงินทอง 

รัชดากานต์  (  Ratchadakan  )  แปลว่า  เงินอันเป็นที่รัก 

รัชดาภรณ์  (  Ratchadaporn  )  แปลว่า  ผู้มีเงินเป็นเครื่องประดับ

รัชฎา  (  Ratchada  )  แปลว่า  เงิน 

รัชฎาภรณ์  (  Ratchadaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเงิน

รัชฏา  (  Ratchata  )  แปลว่า  เงิน 

รัชนี  (  Ratchanee  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  ยามราตรี

รัชนีกร  (  Ratchaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

รัชนีทิพย์  (  Ratchaneetip  )  แปลว่า  ราตรีเป็นของเทวดา

รมณี  (  Rommanee  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นาง

รมณีย์  (  Rommanee  )  แปลว่า  งาม  ,  น่าบันเทิงใจ 

รพิพรรณ  (  Rapipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งตะวัน

รพีพรรณ  (  Rapeepan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งตะวัน 

รพีรัตน์  (  Rapeerat  )  แปลว่า  ดวงตะวัน

รวิวรรณ  (  Rawiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งตะวัน 

รวีวรรณ  (  Raweewan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งตะวัน

รสสุคนธ์  (   Rossukon  )  แปลว่า  ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง

รังสิมา  (  Rangsima  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

รัตน์  (  Rat  )  แปลว่า  แก้ว  ,  เพชรพลอย 

รัตนา  (  Rattana  )  แปลว่า  แก้ว  ,  เพชรพลอย 

รัตนาภรณ์  (  Rattanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร 

รัตนาพรรณ  (  Rattanapan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม 

รัตติกาล  (  Rattikal  ,  Rattikan  )  แปลว่า  เวลากลางคืน

รัศมี  (  Ratsamee  )  แปลว่า  เส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลางไปถึงเส้นรอบวง ,  แสงสว่าง

ราตรี  (  Ratree  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  ชื่อดอกราตรี 

รุจา  (  Ruja  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  สว่าง 

รุจาภรณ์  (  Rujaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันรุ่งเรือง

รุจิ  (  Ruji  )  แปลว่า  ความงาม  ,  ความรุ่งเรือง  ,  แสง 

รุจิกานต์  (  Rujikan  )  แปลว่า  ความงามอันเป็นที่รัก

รุจิภรณ์  (  Rujiporn  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเป็นเครื่องประดับ

รุจิลดา  (  Rujilada  )  แปลว่า  แสงแห่งเครือเถา

รุจี  (  Rujee  )  แปลว่า  ความงาม  ,  ความรุ่งเรือง  ,  แสง 

รุจีกาญจน์  (  Rujeekan  )  แปลว่า  แสงทอง

รุจีภรณ์  (  Rujeeporn  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเป็นเครื่องประดับ

รุจิเรข  (  Rujirekh  )  แปลว่า  มีลายงาม

รุจิรา  (  Rujira  )  แปลว่า  งาม  ,  สวย  ,  รุ่งเรือง

รุจิราสินี  (  Rujirasinee  )  แปลว่า  นางงาม  , ผู้รุ่งเรือง

รุจิราภรณ์  (  Rujiraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันรุ่งเรือง

เรข  (  Rekh  )  แปลว่า  งาม 

เรขา  (  Rekha  )  แปลว่า  งาม 

เรณู  (  Renoo  )  แปลว่า  ละอองเกสรดอกไม้  ,  ละออง 

รำพัน  (  Rampan  )  แปลว่า  พูดถึง 

รำพึง  (  Rampuk  )  แปลว่า  คิดถึง 

รำไพ  (  Rampai  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

รำไพเรขา  (  Rampairekha  )  แปลว่า  ตะวันงาม 

พิมลเรขา  (  Pimolrekha  )  แปลว่า  งามยิ่ง

ศศิรำไพ  (  Sasirampai  )  แปลว่า  ตะวันจันทรา

ศศิรัชนี  (  Sasiratchanee  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ยามราตรี

สิริรัชนี  (  Siriratchanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งราตรี

ศศิรจนา  (  Sasirotjana  )  แปลว่า  งามดั่งจันทรา

สิริรจนา  (  Sirirotjana  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญงาม

ดารารัชนี  (  Dararatchanee  )  แปลว่า  ดวงดาวยามราตรี

ดารารำไพ  (  Dararampai  )  แปลว่า  ดวงตะวัน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์