ชื่อที่เกี่ยวกับ อัญมณี

      ชื่อที่เกี่ยวกับอัญมณี  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

เพชรา  (  Petchara  )  แปลว่า  เพชร

เพชราภรณ์  (  Petcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร

เพชราพร  ( Petcharaporn  )  แปลว่า  เพชรนำสุขมาให้

เพชรลดา  (  Petlada  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร

พัชรา  (   Patchara  )  แปลว่า  เพชร

พัชราภา  (  Patcharapa  )  แปลว่า  แสงเพชร

พัชราภรณ์  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร

พัชราพร  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เพชรนำสุขมาให้

พัชราพรรณ  (  Patcharapan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม

กาญจนา  (  Kanjana  )  แปลว่า  ทอง  ,  ทองคำ 

กาญจนาภรณ์  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ

กนกภรณ์  (  Kanokporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ

กาญจนามณี  (  Kanjanamanee  )  แปลว่า  ทองคำเพชรพลอย

รัชฎาภรณ์  (  Ratchadaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเงิน

รัชตาภรณ์  (  Ratchataporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเงิน 

มุกดาภรณ์  (  Mukdaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับมุก

มุกลดา  (  Muklada  )  แปลว่า  เชื้อสายมุก

พลอยทับทิม  (  Ploytabtim  )  แปลว่า  พลอยสีแดง

พลอยมรกต  (  Ploymorrakot  )  แปลว่า  พลอยสีเขียว

บุษราคัม  (  Butsarakam  ,  Bussarakam  )  แปลว่า  พลอยสีเหลือง

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

เพชร  (  Pech  )  แปลว่า  พลอยสีใสน้ำแวววาวเป็นประกายรุ้งเมื่อต้องแสง

โกเมน  (  Komen  )  แปลว่า  พลอยสีแดงเข้ม

นิล  (  Nil , Nin  )  แปลว่า  พลอยสีดำ

มุกดา  (  Mukda  )  แปลว่า  มุก  ,  ไข่มุก

เพทาย  (  Petie  )  แปลว่า  พลอยสีแดงสลัว

ไพฑูรย์  (  Paitoon  )  แปลว่า  พลอยสีเขียว

กาญจน์  (  Kan  )  แปลว่า  ทอง  ,  ทองคำ 

กนก  (  Kanok  )  แปลว่า  ทอง  ,  ทองคำ 

รัชต์  (  Rach  )  แปลว่า  เงิน 

ธนพัชร์  (  Tanapach  )  แปลว่า  ทรัพย์สินเพชรพลอย

ธนา  (  Tana  )  แปลว่า  ทรัพย์สมบัติ

ธนาธร (  Tanatorn  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สิน

ธนาธรณ์  (  Tanatorn  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สิน 

นิธิ  (  Niti  ,  Nithi  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์