ชื่อที่มีคำว่า ฤทัย - หทัย

     ชื่อที่มีคำว่า ฤทัย  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง ดังนี้  อาทิเช่น 

ฤทัย  (  Rutai  )  แปลว่า  ใจ  ,  ความรู้สึก 

ฤทัยรัตน์  (  Rutairat  )  แปลว่า  ผู้มีใจประเสริฐ 

ฤทัยกานต์  (  Rutaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งใจ 

ฤทัยกาญจน์ (  Rutaikan  )  แปลว่า  ใจทอง 

ฤทัยกัลยา  (  Rutaikanlaya  )  แปลว่า  ใจงาม

ฤทัยลักษณ์  (  Rutailak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะใจดี 

ฤทัยลดา  (  Rutailada  )  แปลว่า  เครือเถาใจ

ฤทัยวรรณ  (  Rutaiwan  )  แปลว่า  ความงามแห่งใจ 

ฤทัยวัลย์  (  Rutaiwal  )  แปลว่า  เครือเถาแห่งใจ 

ฤทัยภัสร์  (  Rutaipas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งใจ 

ฤทัยภัทร์  (  Rutaipat  )  แปลว่า  ใจงาม 

ฤทัยภัค  (  Rutaipak  )  แปลว่า  ความรู้สึกโชคดี

ฤทัยมาศ  (  Rutaimas  )  แปลว่า ดวงใจทองคำ

ฤทัยทิพย์  (  Rutaitip , Rutaithip  )  แปลว่า  ใจเป็นของเทวดา 

ขวัญฤทัย  (  Khwanrutai  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

พิมพ์ฤทัย  (  Pimrutai  )  แปลว่า  พิมพ์ใจ

เพ็ญฤทัย  (  Penrutai  )  แปลว่า  เต็มใจ

ณฤทัย  (  Narutai  )  แปลว่า  ในใจ  ,  ที่ใจ 

พิสุทธิ์ฤทัย  (  Pisutrutai  )  แปลว่า  ใจบริสุทธิ์

ศศิฤทัย  (  Sasirutai  )  แปลว่า  ความรู้สึกแห่งจันทรา

สิริฤทัย  (  Sirirutai  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

หทัย  (  Hatai  )  แปลว่า  ใจ

หทัยทิพย์  (  Hataitip , Hataithip  )  แปลว่า  ใจเป็นของเทวดา 

ขวัญหทัย  (  Khwanhatai  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

พิมพ์หทัย  (  Pimhatai  )  แปลว่า  พิมพ์ใจ

ณหทัย  (  Nahatai  )  แปลว่า  ในใจ  ,  ที่ใจ 

หทัยภัสร์  (  Hataipas  )  แปลว่า  แสงแห่งใจ

หทัยรัตน์  (  Hatairat  )  แปลว่า  ผู้มีใจประเสริฐ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ