ชื่อผู้หญิงที่มีความหมาย หรือ แปลว่า พ่อ

         ชื่อผู้หญิงที่มีความหมาย หรือ มีคำแปลว่า พ่อ  มีดังนี้  อาทิเช่น  

ชนิดา  (  Chanida  )  แปลว่า  พ่อ  

ชนิดากุล  (  Chanidakul  ,  Chanidakun  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ  

ชนิดาพร  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขใจมาให้พ่อ  

ชนิดาภรณ์  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของพ่อ  

ชนิดาพรรณ  (  Chanidapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นความงามของพ่อ  

ชนิดาวรรณ  (  Chanidawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นความงามของพ่อ  

ชนิดาวัลย์  (  Chanidawan , Chanidawal  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของพ่อ  , ผู้เป็นเครือเถาของพ่อ  

พิมพ์ชนิดา  (  Pimchanida  )  แปลว่า  รูปพ่อ  ,  แบบพ่อ  

ดุจชนิดา  (  Dujchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ  

ปานชนิดา  (  Panchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ  

ชนิดารักษ์  (  Chanidarak  )  แปลว่า  พ่อรักษา  

ชนิดาลักษณ์  (  Chanidalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะคล้ายพ่อ  

ชนิดาพันธุ์  (  Chanidapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ  

ชนิดามณี  (  Chanidamanee  )  แปลว่า  ดวงแก้วของพ่อ  

ชนิดาภัสร์  (  Chanidapas  )  แปลว่า  ผู้เป็นแสงสว่างของพ่อ  

กมลชนิดา  (  Kamolchanida  )  แปลว่า  ดวงใจของพ่อ  

ขวัญชนิดา  (  Khwanchanida  )  แปลว่า  ผู้เป็นศรีแก่พ่อ  

เครือชนิดา  (  Kruachanida  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ  

พิศชนิดา  (  Pischanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์