ชื่อผู้หญิงเกิดวันอาทิตย์

        ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันอาทิตย์ มีดังนี้  อาทิเช่น  

กนิฎฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง

กนิฏฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง

กัลยาณี  (  Kanlayanee  )  แปลว่า  ผู้หญิงงาม  ,  นางงาม  

กันยารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นางแก้ว  ,  นางผู้ประเสริฐ  

กัญญารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นางแก้ว  

กาญจนา  (  Kanjana  )  แปลว่า  ทอง  ,  ทองคำ  

กนากานต์  (  Kanakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  ,  เด็กหญิงผู้เป็นที่รัก  

ขจีภรณ์  (  Khajeeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม  

ขวัญกมล  (  Khwankamol  ,  Khwankamon  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งใจ  

จงกลนี  (  Jongkolnee  )  แปลว่า  บัว  

จันทรา  (  Jantra  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  

จันทนา  (  Jantana  )  แปลว่า  ต้นไม้พุ่มชนิดหนึ่งดอกมีกลิ่นหอม  

จันทนี  (  Jantanee  )  แปลว่า  พระศิวะ  

จามรี  (  Jamaree  )  แปลว่า  เนื้อทรายมีขนละเอียด  

จารุณี  (  Jarunee  )  แปลว่า  นางงาม  

จิตรา  (  Jittra  )  แปลว่า  งดงาม  

จิรพรรณ  (  Jirapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยั่งยืน  

จิรวรรณ  (  Jirawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยั่งยืน  

จิรภรณ์  (  Jiraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันยั่งยืน  

จิรพิชญ์  (  Jirapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน  

จิรลดา  (  Jiralada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาที่ยั่งยืน  ,  ผู้เป็นเชื้อสายที่ยั่งยืน  

จุฑารัตน์  (  Jutarat  )  แปลว่า  ปิ่นเพชร  

ชนากานต์  (  Chanakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  

ชนิกาภรณ์  (  Chanikaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับแม่  

ชนิดาภรณ์  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับพ่อ  

ชุติมา  (  Chutima  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง  

ชุติภรณ์  (  Chutiporn  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ  

ฐิติภรณ์  (  Thitiporn  ,  Titiporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับดำรงอยู่  

ดนยา  (  Danaya  )  แปลว่า  ลูกหญิง  

ดนยากานต์  (  Danayakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก  

ดนุชา  (  Danucha  )  แปลว่า  ลูกหญิง  

ดนุชากานต์  (  Danuchakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก  

ดาริกา  (  Darika  )  แปลว่า  ดาว  ,  ดวงดาว  

ดุจดาริกา  (  Dujdarika  )  แปลว่า  ดุจดาว  ,  เหมือนดาว  ,  คล้ายดาว  

ทิชาทิพย์  (  Tichatip  ,  Tichathip  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองครั้งเป็นของเทวดา  

ทิพากร  (  Tipakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  

ทิวากร  (  Tiwakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

ธิดารัตน์  (  Tidarat  )   แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริญ  

ธีรธิดา  (  Teeratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นนักปราชญ์  

นภาพรรณ  (  Napapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งท้องฟ้า  

นิภาภรณ์  (  Nipaporn  )  แปลว่า  ผู้เสมอด้วยเครื่องประดับ  

นิรมล  (  Niramol  ,  Niramon  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้หมดจด  

นฤมล  (  Narumol  ,  Narumon  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้หมดจด    

น้ำทิพย์  (  Narmtip  ,  Namtip  )  แปลว่า  น้ำศักดิ์สิทธิ์  ,  น้ำวิเศษ  ,  น้ำเป็นของเทวดา  

นิตยา  (  Nittaya  )  แปลว่า  ยั่งยืน  ,  เสมอ  ,  เที่ยง  

นิโลบล  (  Nilobol  )  แปลว่า  บัวขาบ  

เนตราภรณ์  (  Nettraporn  )  แปลว่า  ผู้มีดวงตาเป็นเครื่องประดับ  

เนาวนิต  (  Nouwanit  )  แปลว่า  เนยข้น  

วรนุช  (  Worranuch  ,  Vorranuch  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริญ  

ผกาวัลย์  (  Phakawal  )  แปลว่า  เครือเถาดอกไม้  ,  ผู้เป็นเชื้อสายดอกไม้  

บงกช  (  Bongkoch  )  แปลว่า  บัว  

วัลยาทิพย์  (  Wanlayatip  ,  Wanlayathip  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาเป็นของเทวดา  

พนาลี  (  Panalee  )  แปลว่า  แนวป่า  

วนาลี  (  Wanalee  )  แปลว่า  แนวป่า  

พรรณราย  (  Pannarie  )  แปลว่า  งามผุดผ่อง  

พิมพ์พิชญา  (  Pimpitchaya  )  แปลว่า  แบบนักปราชญ์  

เพ็ญพิชญา  (  Penpitchaya  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนักปราชญ์  

พิริยาภรณ์  (  Piriyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความเพียรเป็นเครื่องประดับ  

พิจิตรา  (  Pijittra  )  แปลว่า  งาม  

วิจิตรา  (  Wijittra  )  แปลว่า  งาม  

วิริยาภรณ์  (  Wiriyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความเพียรเป็นเครื่องประดับ  

มยุรี  (  Mayuree  )  แปลว่า  นกยูงตัวเมีย  

มยุรา  (  Mayura  )  แปลว่า  นกยูง  

เยาวพา  (  Yaowapa  )  แปลว่า  งาม  ,  นางงาม  

รพีพรรณ  (  Rapeepan  )  แปลว่า  ดวงตะวันงาม  ,  ความงามแห่งดวงตะวัน  

รวีวรรณ  (  Raweewan  )  แปลว่า  ดวงตะวันงาม  ,  ความงามแห่งดวงตะวัน  

รุจิรา  (  Rujira  )  แปลว่า  งาม  

ลดา  (  Lada  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย  

ลดารัตน์  (  Ladarat  )  แปลว่า  เครือเถาผู้ประเสริญ  

วัลลี  (  Wanlee  )  แปลว่า  เครือเถา  

วัลยา  (  Wanlaya  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย 

วารุณี  (  Warunee  )  แปลว่า  เทพีแห่งเหล้า  ,  เหล้า  

วิลาวัณย์   (  Wilawan  )  แปลว่า  งาม  ,  งามยิ่ง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์