ชื่อที่มีคำแปลว่า ผู้รู้ หรือ นักปราชญ์

      ชื่อที่มีคำแปลว่าผู้รู้  หรือ  นักปราชญ์  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

ญาดา  (  Yada  )  แปลว่า  นักปราชญ์  

ญาดากานต์  (  Yadakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก  

สิริญาดา  (  Siriyada  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ  

ญาณี  (  Yanee  )  แปลว่า  นักปราชญ์  

ดุจญาณี  (  Dujyanee  )  แปลว่า  ดั่งนักปราชญ์  

ณัฏฐา  (  Natta  )  แปลว่า  นักปราชญ์  

ณัฏฐาทิพย์  (  Nattatip  ,  Nattathip  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของเทวดา  

ณัฏฐาพรรณ  (  Nattapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งนักปราชญ์  

ณัฏฐาภรณ์  (  Nattaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งนักปราชญ์  

ณัฐลดา  (  Natlada  )  แปลว่า  เครือเถานักปราชญ์  

พิชญาสินี  (  Pitchayasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

พิมพ์พิชญา  (  Pimpitchaya  )  แปลว่า  แบบนักปราชญ์  

เพ็ญพิชญา  (  Penpitchaya  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนักปราชญ์  

ดุจพิชญา   (  Dujpitchaya  )  แปลว่า  ดั่งนักปราชญ์  

พิชญาภรณ์  (  Pitchayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์  

พิชญาพรรณ  (  Pitchayapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งนักปราชญ์  

วัลยาณัฐ  (  Wanlayanat  )  แปลว่า  เครือเถานักปราชญ์  

วิชญาภรณ์  (  Witchayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์  

เมธาวี  (  Metawee  ,  Metavee  )  แปลว่า  นักปราชญ์  

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  

กรณ์  (  Korn  )  แปลว่า  ฉลาด  ,  ชำนาญ  

โกศล  (  Koson  )  แปลว่า  ฉลาด  

ปัญญา  (  Panya  )  แปลว่า  ฉลาด  ,  ความรอบรู้  

พิทยา  (  Pittaya  )  แปลว่า  ความรู้  

วิทยา  (  Wittaya  )  แปลว่า  ความรู้  

ณัฐ  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์  

กิตติณัฐ  (  Kittinat  )  ชื่อเสียงแห่งนักปราชญ์  

ณัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์  

พุฒิณัฏฐ์  (  Puttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

วุฒิณัฏฐ์  (  Wuttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

สุรณัฏฐ์  (  Suranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า  

พิชญ์  (  Pich  )  แปลว่า  นักปราชญ์  

พิชญา  (  Pitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์  

พิชญากานต์  (  Pitchayakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก  

วิชญ์  (  Wich  )  แปลว่า  นักปราชญ์  

วงศ์วิชญ์  (  Wongwich  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

วงษ์วิชญ์  (  Wongwich  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

สุรวิชญ์  (  Surawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า

วิชญา  (  Witchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์  

ปราชญา  (  Pradchaya  )  แปลว่า  ผู้รู้  

ปราชญ์  (  Prach  )  แปลว่า  ผู้รู้  , ผู้มีปัญญา  ,  ฉลาด

เมธา  (  Meta  )  แปลว่า  ความฉลาด  ,  ปัญญา  ,  รอบคอบ  

เมธาพงศ์  (  Metapong   )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

เมธี  (  Metee  )  แปลว่า  นักปราชญ์  

วิทิต  (  Witit  )  แปลว่า  ผู้รู้  

วิทู  (  Witoo  )  แปลว่า  ฉลาด  ,  รอบรู้  

วิทูร  (  Witoon  )  แปลว่า  ฉลาด  ,  มีปัญญา  ,  ชำนาญ   

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ