ชื่อผู้ชายที่เกิดวันเสาร์

        ชื่อผู้ชายที่เกิดวันเสาร์  มีดังนี้  อาทิเช่น  

กนก  (  Kanok  )  แปลว่า  ทอง  ,  ทองคำ  

กมล  (  Kamol  ,  Kamon  )  แปลว่า  ใจ  ,  บัว  

กวี  (  Kawee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ในทางบทกลอน  

กวิน  (  Kawin  )  แปลว่า  สีน้ำตาล  

กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ที่รัก  ,  ผู้เป็นที่รัก  

กาญจน์  (  Kan  )  แปลว่า  ทอง  ,  ทองคำ  

กำจร  (  Kamjorn  )  แปลว่า  ฟุ้งไป  

กำธร  (  Kamtorn  )  แปลว่า  สนั่น  

กิตติ  (  Kitti  )  แปลว่า  คำสรรเสริญ  

โกมล  (  Komol  ,  Komon  )  แปลว่า  ดอกบัว  

โกเมศ  (  Komes  )  แปลว่า  บัว  ,  ดอกบัว  

โกวิท  (  Kowit  )  แปลว่า  รอบรู้  ,  ชำนาญ  

โกศล  ( Kosol ,  Koson  )  แปลว่า  ฉลาด  

เกษม  (  Kasem  )  แปลว่า  สบายใจ  ,  พ้นภัย  

เกื้อกูล  (  Kuakool )   แปลว่า   อุดหนุน  ,  ช่วยเหลือ  

แก้ว  (  Kaeo  ,  Kaew  )  แปลว่า  หินแข็งโปร่งแสง  ,  ชื่อนก  ,  ชื่อต้นไม้  

เกรียงไกร  (  Kriangkrai  )  แปลว่า  ยิ่งใหญ่  

ขจร  (  Khajorn  )  แปลว่า  ฟุ้งไป  

เขษม  (  Khasem  )  แปลว่า  สบายใจ  ,  พ้นภัย  

คิมหันต์  (  Kimhan  )  แปลว่า  ฤดูร้อน  

จรัส  (  Jaras  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  

จำรัส  (  Jamras  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  

เจริญ  (  Jarern  )  แปลว่า  เติบโต  ,  มากขึ้น  ,  งอกงาม  ,  บำเพ็ญ  

เจียม  (  Jiam  )  แปลว่า  รู้จักประมาณ 

ชโลทร  (  Chalotorn  )  แปลว่า  แม่น้ำ  ,  ทะเล  

ชนาชัย  (  Chanachai  )  แปลว่า  ผู้ชนะ  

ชาญชัย  (  Chachai  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญชนะ  

ชัยชาญ  (  Chaichan  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญชนะ  

ชาคริต  (  Chakrit  )  แปลว่า  ตื่น  ,  ระวัง  

ชำนิ  (  Chamni  )  แปลว่า  ชำนาญ  ,  เชี่ยวชาญ  

ชำนาญ  (  Chamnan  )  แปลว่า  รู้  ,  คล่องแคล่ว  ,  ว่องไว  

ไชยา  (  Chaiya  )  แปลว่า  เจริญกว่า  

ดนัย  (  Danai  )  แปลว่า  ลูกชาย  

ตรัย  (  Trai  )  แปลว่า  สาม  

ถิรพงศ์  (  Thirapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแข็งแรง  ,  ผู้เป็นเชื้อสายมั่นคง

ถิรพงษ์  (  Thirapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแข็งแรง  ,  ผู้เป็นเชื้อสายมั่นคง  

ถาวร  (  Thaworn  ,  Thavorn  )  แปลว่า  คงทน  ,  มั่นคง  

ทรัพย์  (  Srap  ,  Zrap  )  แปลว่า  วัตถุมีค่า  

ทวิช  (  Tawich  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองครั้ง  ,  นก  

ทิชากร  (  Tichakorn  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองครั้ง  ,  นก  

ทวี  (  Tawee  ,  Tavee  )  แปลว่า  เพิ่มขึ้น  ,  มากขึ้น  

ทีฆายุ  (  Teekayu  )  แปลว่า  อายุยืน  

ทูน  (  Toon  )  แปลว่า  เทิน  ,  แบกด้วยหัว  ,  เอาของวางบนศีรษะ

เทียม  (  Tiam  )  แปลว่า  เทียบ  ,  เสมอ  ,  ไม่แท้  ,  ปลอม  

ธนพงศ์  (  Tanapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายมีทรัพย์สิน  

ธนพงษ์  (  Tanapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายมีทรัพย์สิน  

ธำรง  (  Tamrong  )  แปลว่า  ทรงไว้  ,ชูไว้ 

ธีรพงศ์  (  Teerapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นนักปราชญ์  

ธีรพงษ์  (  Teerapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นนักปราชญ์  

นฤนาท  (  Narunat  )  แปลว่า  ความกึกก้อง  

นิธิ  (  Niti  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์  

นิธิกานต์  (  Nitikan  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์อันเป็นที่รัก  

นิตย์  (  Nit  )  แปลว่า  เสมอ  ,  ยั่งยืน  

บูรพา  (  Boorapa  )  แปลว่า  ทิศตะวันออก  

เบญจพล  (  Benjapol  ,  Benjapon  )  แปลว่า  กำลังห้า คือ ศรัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธิ  ปัญญา  

ประคอง  (  Prakong  )  แปลว่า  พยุง  

ประจักษ์  (  Prajak  )  แปลว่า  ชัดเจน  ,  แจ่มแจ้ง  

ประทีป  (  Prateep  )  แปลว่า  ตะเกียง  ,  โคม  

ประเทือง  (  Pratuang  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  

ประภัส  (  Prapas  )  แปลว่า  แสงสว่าง  

ประภัสร์  (  Prapas  )  แปลว่า  แสงสว่าง  

ประสิทธิ์  (  Prasit  )  แปลว่า  ความสำเร็จ   

ประหยัด  (  Prayad  )  แปลว่า  ออม  

ปรีชา  (  Preecha  )  แปลว่า  ความรอบรู้  

ปรีดา  (  Preeda  )  แปลว่า  อิ่มใจ  ,  ยินดี  

ปรีดี  (  Preedee  )  แปลว่า  การปลื้มใจ  

ปราโมทย์  (  Pramot  )  แปลว่า  ความปลื้มใจ    

ผล  (  Phol  ,  Phon  )  แปลว่า  ความงอกงาม  ,  ความเจริญ  

ผดุง  (  Phadung  )  แปลว่า  ค้ำจุน  

ผาสุก  (  Phasuk  )  แปลว่า  ความสบาย  

พัลลภ  (  Panlop  )  แปลว่า  คนสนิท  ,  คนโปรด  

พิจิตร  (  Pijit  )  แปลว่า  งาม  ,  น่าดู  

พิชัย  (  Pichai  )  แปลว่า  ความชนะ  

พิชิต  (  Pichit  )  แปลว่า  ชนะ  

พิสุทธิ์  (  Pisut  )  แปลว่า  บริสุทธิ์  ,  หมดจด  

ไพศาล  (  Paisan  )  แปลว่า  กว้างขวาง

พงศกร  (  Pongsakorn  )  แปลว่า  ผู้ตั้งวงศ์  

พงศธร  (  Pongsatorn  )  แปลว่า  ผู้ดำรงวงศ์  

ภาสกร  (  Passakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  

ภิญโญ  (  Pinyo  )  แปลว่า  ยิ่งขึ้นไป  

มนัส  (  Manas  )  แปลว่า  ใจ  

มโนชญ์  (  Manoch  )  แปลว่า  งาม  

มาโนชญ์  (  Manoch  )  แปลว่า  งาม  

ยุทธ์  (  Yut  )  แปลว่า  การต่อสู้  ,  สงคราม  

โยธิน  (  Yotin  )  แปลว่า  นักรบ  

รังสิมันตุ์   (  Rangsiman  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  

ฤทธิ์  (  Rit  )  แปลว่า  อำนาจ  

เลิศ  (  Lers  )  แปลว่า  ดียิ่ง  

วนัส  (  Wanas  )  แปลว่า  ป่า  

วนา  (  Wana  )  แปลว่า  ป่า  

วงศกร  (  Wongsakorn  )  แปลว่า  ผู้ตั้งวงศ์  

วงศธร  (  Wongsatorn  )  แปลว่า  ผู้ดำรงวงศ์  

วัลลภ  (  Wanlop  )  แปลว่า  คนโปรด  ,  คนสนิท  

วิชิต  (  Wichit  )  แปลว่า  ชนะ  

วิชัย  (  Wichai  )  แปลว่า  ความชนะ  

วิสุทธิ์  (  Wisut  )  แปลว่า  บริสุทธิ์  ,  หมดจด  

วิจิตร  (  Wijit  )  แปลว่า  งาม  ,  น่าดู  

ศศิน  (  Sasin  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  

ศักดา  (  Sakda  )  แปลว่า  อำนาจ  

สนิท  (  Sanit  )  แปลว่า  คุ้นเคย  

สนธยา  (  Sontaya  )  แปลว่า  เวลาพลบค่ำ  

สวัสดิ์  (  Sawat  ,  Savas  )  แปลว่า  ความเจริญรุ่งเรือง  

สันติ  (  Santi  )  แปลว่า  ความสงบ  

สาทร  (  Satorn  )  แปลว่า  เอื้อเฟื้อ  

สาธิต  (  Satit  )  แปลว่า  แสดงให้เห็น  

สาโรช  (  Saroch  )  แปลว่า  บัว  

สุทัศน์  (   Sutas  )  แปลว่า  น่าดู  ,  งดงาม  

อภินันท์  (  Apinan  )  แปลว่า  ดีใจยิ่ง  ,  ยินดียิ่ง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง