ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่าประ

      ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ประ  มีดังนี้  อาทิเช่น  

ประกาย  (  Prakie  )  แปลว่า  เปลวไพที่กระเด็นกระจายออก  ,  สว่าง  

ประกายแก้ว  (  Prakiekaew  ,  Prakiekaeo )  แปลว่า  แสงเพชร  

ประกายรัตน์  (  Prakierat  )  แปลว่า  แสงเพชร  

ประกายเพชร  (  Prakiepech  )  แปลว่า  แสงเพชร  

ประณต  (  Pranot  )  แปลว่า  น้อมไหว้  

ประณีต  (  Praneet  )  แปลว่า  ดี  ,  ดียิ่ง  ,  ละเอียด  

ประดับ  (  Pradab  )  แปลว่า  ตกแต่ง  ,  แต่ง  

ประดุจ  (  Praduj  )  แปลว่า  เหมือน  

ประดุจนาฏ  (  Pradujnat  )  แปลว่า  เหมือนนาง  ,  ดั่งนาง  ,  เหมือนผู้หญิง  

ประดุจนุช  (  Pradujnuch  )  แปลว่า  เหมือนน้อง  

ประนอม  (  Pranom , Pranorm  )  แปลว่า  อะลุ้มอล่วย 

ประไพ  (  Prapai  )  แปลว่า  งาม  

ประไพสินี  (  Prapaisinee  )  แปลว่า  นางงาม  

ประไพพรรณ  (  Prapaipan )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

ประไพพร  (  Prapaiporn  )  แปลว่า  พรงาม  

ประไพภรณ์  (  Prapaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม  

ประไพนาฏ  (  Prapainat  )  แปลว่า  นางงาม  

ประภัสสร  (  Prapassorn  )  แปลว่า  แสงพราวๆ  

ประภัสรา  (  Prapassara  )  แปลว่า  แสงพราวๆ  ,  แสงสว่าง

ประภา  (  Prapa  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  แสง  

ประภาสินี  (  Prapasinee  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง  

ประภาศรี  (  Prapasri  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง  

ประภาพร  (  Prapaporn  )  แปลว่า  แสงสว่างนำสุขมาให้ 

ประภาภรณ์  (  Prapaporn  )  แปลว่า  แสงแห่งเครื่องประดับ  ,  ผู้มีแสงสว่างเป็นเครื่องประดับ  

ประยงค์  (  Prayong  )  แปลว่า  ต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งใบคล้ายใบแก้วดอกเล็กๆเป็นช่อสีเหลือง  

จิรประไพ  (  Jiraprapai  )  แปลว่า  งามนาน  

ณประไพ  (  Naprapai  )  แปลว่า  ที่งาม 

ดุจประไพ  (  Dujprapai  )  แปลว่า  งาม  

ทิพย์ประไพ  (  Tipprapai  ,  Thipprapai  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา  

ลักขณาประไพ  (  Lakkhanaprapai  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม  

จิรประภา  (  Jiraprapa  )  แปลว่า  สว่างนาน  

ณประภา  (  Naprapa  )  แปลว่า  ที่แสงสว่าง  

ดุจประภา  (  Dujprapa  )  แปลว่า  แสงสว่าง  

ทิพย์ประภา  (  Tipprapa  ,  Thiprapa  )  แปลว่า  แสงสว่างเป็นของเทวดา  

ลักขณาประภา  (  Lakkhanaprapa  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะรุ่งเรือง  

อรประไพ  (  Ornprapai  )  แปลว่า  นางงาม  

อรประภา  (  Ornprapa  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ