ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์

       ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์  มีดังนี้  อาทิเช่น  

กมลา  (  Kamala  )  แปลว่า  บัว  ,  กมล  ,  นางงาม  

กรกช  (  Korrakoch  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  ไหว้  

กชกร  (  Kotchakorn  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  ไหว้  

กฤติกา  (  Krittika  )  แปลว่า  ชื่อดาวฤกษ์  

กัตติกา  (  Kattika  )  แปลว่า  ชื่อดาวลูกไก่  

กัลยา  (  Kanlaya  )  แปลว่า  นางงาม  

กัลยารัตน์  (  Kanlayarat  )  แปลว่า  นางแก้ว  ,  นางผู้ประเสริฐ 

กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  นาง,  ผู้หญิง  ,  นางงาม  

กัญญารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางแก้ว  ,  นางผู้ประเสริฐ  

กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิง  ,  นางงาม  

กันยารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางแก้ว  ,  นางผู้ประเสริฐ  

กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก  

กานตา  (  Kanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  

กาญจนา  (  Kanjana  )  แปลว่า  ทองคำ  ,  ทอง  

กิตติมา  (  Kittima  )  แปลว่า  คำสรรเสริญ  ,  ชื่อเสียง  

กุลธิดา  (  Kuntida  ,  Kultida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีตระกุล    

กุสุมา  (  Kusuma  )  แปลว่า  ดอกคำ  ,  ดอกไม้ทองคำ  

ขจี  (  Khajee  )  แปลว่า  งาม  

ขวัญสุดา  ( Khwansuda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นมิ่ง ,  นางผู้มีความเจริญ  

เครือขวัญ  (  Kruakhwan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ  

เครือวัลยา  (  Kruawanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นเครือเถา  

เครือวัลย์  (  Kruawal  ,  Kruawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย  

จงกลนี  (  Jongkolnee  )  แปลว่า  บัว  ,  ดอกบัว  

จรัสศรี  (  Jarassri  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง  

จริยา  (  Jariya  )  แปลว่า  กิริยาที่ควรประพฤติ  

จันทนา  (  Jantana  )  แปลว่า  ไม้พุ่มดอกหอม  

จันทนี  (  Jantanee  )  แปลว่า  พระศิวะ  

จันทรา  (  Jantra  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  

จารี  (  Jaree  )  แปลว่า  ผู้ประพฤติ  

จิตรา  (  Jittra  )  แปลว่า  งาม  ,  งดงาม  

จินดา  (  Jinda  )  แปลว่า  แก้วมีค่า  ,  ความคิด  

จินตนา  (  Jintana  )  แปลว่า  ความคิด  

จารุสินี  (  Jarusinee  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นางผู้น่ารัก  

จารุวัลย์  (  Jaruwal  ,  Jaruwan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาน่ารัก  ,  ผู้เป็นเคือเถางาม  

จิรกัลยา  (  Jirakanlaya  )  แปลว่า  นางงามผู้ยั่งยืน  

จิรกานดา  (  Jirakanda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รักอันยั่งยืน  

จิรกานต์  (  Jirakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันยั่งยืน  

ชไมนุช  (  Chamainuch  )  แปลว่า  น้องทั้งคู่  

ชมพูนุท  (  Chompoonut  )  แปลว่า  ทองเนื้อเก้า  ,  ทองคำเนื้อบริสุทธิ์  

ชุติมา  (  Chutima  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง  

โชติรส  (  Chotiros  )  แปลว่า  แก้ววิเศษอย่างเพชรน้ำดีมีรัศมีรุ่งเรือง  

ญาดา  (  Yada  )  แปลว่า  นักปราชญ์  

ดนยา  (  Danaya  )  แปลว่า  ลูกหญิง  

ดนุชา  (  Danucha  )  แปลว่า  ลูกหญิง  

ดนุนุช  (  Danunuch  )  แปลว่า  น้องน้อย  

ดนุสินี  (  Danusinee  )  แปลว่า  ฉันผู้หญิง  

ดาริกา  (  Darika  )  แปลว่า  ดาว  

ดุจญาดา  (  Dujyada  )  แปลว่า  เหมือนนักปราชญ์  

ดุจดนยา  (  Dujdanaya  )  แปลว่า  เหมือนลูกหญิง  

ดุจดนุชา  (  Dujdanucha  )  แปลว่า  เหมือนลูกหญิง  

ดุจดาริกา  (  Dujdarika  )  แปลว่า  เหมือนดาว  

ดุจสินี  (  Dujsinee  )  แปลว่า  เหมือนนางงาม  

ดุจทิชา  (  Dujticha  )  แปลว่า  เหมือนผู้เกิดสองครั้ง  

ทิชา  (  Ticha  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองครั้ง  

ทิชาทิพย์  (  Tichatip  ,  Tichathip  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองครั้งเป็นของเทวดา  

ทิพา  (  Tipa  )  แปลว่า  วัน  

ทิพาพร  (  Tipaporn  )  แปลว่า  วันนำสุขมาให้  

ทิวาพร  (  Tiwaporn  )  แปลว่า  วันนำสุขมาให้  

ธิดา  (  Tida  )  แปลว่า  ลูกหญิง  

ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ  

ธิดาพร  (  Tidaporn  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้นำสุขมาให้  

ธีรธิดา  (  Teeratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงนักปราชญ์  

นงนุช  (  Nongnuch  )  แปลว่า  น้องผู้หญิง  

นงคราญ  (  Nongkran  )  แปลว่า  นางงาม  

นภาพร  (  Napaporn  )  แปลว่า  ฟ้านำสุขมาให้  

นรี  (  Naree  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นาง  

นวลละออง  (  Nuonlaong  )  แปลว่า  ผุดผ่องเป็นใย

นวลระหง  (  Nuonrahong  )  แปลว่า  นางรูปงาม  

นิภา  (  Nipa  )  แปลว่า  เสมอ  ,  เทียบ  

บุษรา  (  Butsara  )  แปลว่า  พลอยสีเหลือง  

ปรียา  (  Preeya  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก  

ประไพ  (  Prapai  )  แปลว่า  งาม  

ประภา  (  Prapa  )  แปลว่า  แสงสว่าง  

เพ็ญพิชญ์  (  Penpich  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนักปราชญ์  

เพียงพิชญ์  (  Piangpich  )  แปลว่า  ดั่งนักปราชญ์  

ภัสรา  (  Passara  )  แปลว่า  แสงสว่าง  

ศศินา  (  Sasina  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  

ศศิธร  (  Sasitorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  

ศศิพิมล  (  Sasipimol  ,  Sasipimon  )  แปลว่า  บริสุทธิ์เพียงจันทร์  

ศศิวิมล  (  Sasiwimol  ,  Sasiwimon  )  แปลว่า  บริสุทธิ์เพียงจันทร์  

สุปรียา  (  Supreeya  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รักงาม  

สุนิภา  (  Sunipa  )  แปลว่า  งามเสมอ  ,  ดีเสมอ  

สุจารี  (  Sujaree  )  แปลว่า  ผู้ประพฤติดี  ,  ผู้ประพฤติงาม  

สุจิตรา  (  Sujittra  )  แปลว่า  งามยิ่ง  

สุจินดา  (  Sujinda  )  แปลว่า  แก้วงาม  ,  ผู้มีความคิดงาม  ,  ผู้มีความคิดดี  

สุญาดา  (  Suyada  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

สุนันทา  (  Sunanta    )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีงาม  

สุวธิดา  (  Suwatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  

สิริธิดา  (  Siritida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นมิ่งขวัญ  

สิริสินี  (  Sirisinee)  แปลว่า  นางงามผู้เป็นมิ่งขวัญ    

อนงค์  (  Anong  )  แปลว่า  นางงาม  

อภิญญา  (  Apinya  )  แปลว่า  ความรู้ยิ่ง  

อรัญญา  (  Aranya  )  แปลว่า  ป่า  

อัปสร  (  Apsorn  )  แปลว่า  นางฟ้า  

อาภาพร  (  Arpaporn  )  แปลว่า  ความสว่างนำสุขมาให้  

อำไพ  (  Ampai  )  แปลว่า  งาม  

อำพัน  (  Ampan  )  แปลว่า  ยางไม้ที่กลายเป็นหินสีเลืองใส  

อุษา  (  Usa  )  แปลว่า  เวลาเช้าตรู่  

เอมอร  (  Aemorn  )  แปลว่า  งามอ่อนหวาน  

อารยา  (  Arraya  )  แปลว่า  งาม  ,  เจริญ  ,  ผู้มีธรรม  

อันธิกา  (  Antika  )  แปลว่า  กลางคืน  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก