ชื่อที่มีคำนำหน้าอ่านออกเสียงว่า สะ

         ชื่อที่มีคำนำหน้า ที่อ่านออกเสียงว่า สะ   มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

ศศธร  (  Sasatorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  

ศศพินทุ์  (  Sasapin  )   แปลว่า  ดวงจันทร์  

ศศลักษณ์  ( Sasalak  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  

ศศิธร  (  Sasitorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  

ศศิวิมล  (  Sasiwimol  ,  Sasiwimon  )  แปลว่า  บริสุทธิ์เพียงจันทร์  

ศศิพิมล  (  Sasipimol  ,  Sasipimon  )  แปลว่า  บริสุทธิ์เพียงจันทร์  

ศศินา  (  Sasina  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  

ศสินากานต์  (  Sasinakan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์อันเป็นที่รัก  

ศศินาทิพย์  (  Sasinatip ,Sasinathip  )  แปลว่า  ดวงจันทร์เป็นของเทวดา  

ศศินาพรรณ  (  Sasinapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งจันทรา  

ศศินาวรรณ  (  Sasinawan  )  แปลว่า  ความงามแห่งจันทรา  

ศศินาภรณ์  (  Sasinaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปจันทรา  

ศศินาพร  (  Sasinaporn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์นำสุขมาให้  

ศกุนตลา  (  Sakuntala  )  แปลว่า  นกที่เลี้ยงไว้  

ฉลวย  (  Chaluoy  )  แปลว่า  สลวย  ,  สวย  

สกาว  (  Sakao  )  แปลว่า  ขาว  ,  สะอาด  

สกาวพรรณ  (  Sakaopan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามสะอาด  

สกาวภรณ์  (  Sakaoporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับที่สะอาด  

สกาวทิพย์  (  Sakaotip  ,  Sakaothip  )  แปลว่า  สะอาดเป็นของเทวดา  

สกุณา  (  Sakuna  )  แปลว่า  นก  

สกุณี  (  Sakunee  )  แปลว่า  นก  

สมิตา  (  Samita  )  แปลว่า  ยิ้ม  ,  เบิกบาน  

สมิตาภรณ์  (  Samitaporn  )  แปลว่า  ผู้มีรอยยิ้มเป็นเครื่องประดับ 

สโรชา  (  Sarocha  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  บัว  

สลวย  (  Saluoy  )  แปลว่า  สวย  ,  ฉลวย  

สวรรยา  (  Sawanya  )  แปลว่า  สมบัติ  

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  

ศกุน  (  Sakun  )  แปลว่า  นก  

ศกุนต์  (  Sakun  )  แปลว่า  นก  

ศตวรรษ  (  Satawat  )  แปลว่า  หนึ่งร้อยปี  ,  รอบร้อยปี  

ศรุติ (  Sarut  )  แปลว่า  สิ่งที่ได้ยิน  

ศฤงคาร  (  Sarungkan  )  แปลว่า  ทรัพย์สิน ,  สิ่งให้เกิดความรัก  

ศศิน  (  Sasin  )  แปลว่า  ดวงจันทร์    

ศศินพงศ์  (  Sasinpong  )  แปลว่า  เชื้อสายจันทร์  

ศศินพงษ์  (  Sasinpong  )  แปลว่า  เชื้อสายจันทร์  

ศนิพงศ์  (  Sanipong  )  แปลว่า  เชื้อสายดาวเสาร์  

เศวต  (  Sawet  )  แปลว่า  สีขาว  

สกนธ์  (  Sakon  )  แปลว่า  ส่วนร่างกาย  ,  ร่างกาย  ,  กอง  

สกล  (  Sakol  )  สากล  ,  ทั้งหมด  

สตางค์  (  Satang  )  แปลว่า  หนึ่งในร้อย  

สถาพร  (  Sataporn  )  แปลว่า  มั่นคง  

สถาวร (  Sataworn  )  แปลว่า  มั่นคง  

สมัย  (  Samai  )  แปลว่า  เวลา  

สมาธิ  (  Samati  )  แปลว่า  ความตั้งมั่นแห่งจิต  

สมิต  (  Samit  )  แปลว่า  ยิ้ม  ,  เบิกบาน  

สมิทธ์  (  Samit  )  แปลว่า  สัมฤทธิ์  ,  สำเร็จพร้อม  

สมุทร  (  Samut  )  แปลว่า  ทะเล  

สราญ  (  Saran  )  แปลว่า  สนุก  

สโรช  (  Saroch  )  แปลว่า  บัว  ,  ดอกบัว  

สฤษฏ์  (  Saris  ,  Sarit  )  แปลว่า  การทำ  

สวัสดิ์  (  Sawat  ,  Savas  )  แปลว่า  ความเจริญรุ่งเรือง  

สวาสดิ์  (  Savas  )  แปลว่า  ยินดี  ,  รักใคร่  

เสถียร  (  Satian  )  แปลว่า  มั่นคง  

เสถียรพงศ์  (  Satianpong  )  แปลว่า  เชื้อสายมั่นคง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์