ชื่อผู้หญิงที่มีคำแปลหรือมีความหมายเกี่ยวกับคำว่า แม่

       ชื่อผู้หญิงที่มีความหมาย หรือ มีคำแปลที่เกี่ยวกับ แม่  มีดังนี้  อาทิเช่น  

ชนิกา  (  Chanika  )  แปลว่า แม่  

ชนิกาพร  (  Chanikaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขใจมาให้แม่  

ชนิกาภรณ์  (  Chanikaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของแม่  

ชนิกาภัสร์  (  Chanikapas  )  แปลว่า  ผู้เป็นแสงสว่างของแม่  

ชนิการักษ์  (  Chanikarak  )  แปลว่า  แม่รักษา  

ชนิกาลักษณ์  (  Chanikalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเหมือนแม่  

ชนิกากุล  (  Chanikakul  ,  Chanikakun  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแม่  

ชนิกาพันธุ์  (  Chanikapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของแม่  

ชนิกาพรรณ  (  Chanikapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นความงามของแม่  

ชนิกาวรรณ  (  Chanikawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นความงามของแม่  

ชนิกาวัลย์  (  Chanikawal  ,  Chanikawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแม่  

ขวัญชนิกา  (  Khwanchanika  )  แปลว่า  ผู้เป็นศรีแก่แม่  

กมลชนิกา  (  Kamolchanika  )  แปลว่า  ดวงใจแม่  

พิมพ์ชนิกา  (  Pimchanika  )  แปลว่า  รูปแม่  ,  แบบแม่  

เพียงชนิกา  (  Piangchanika  )  แปลว่า  เหมือนแม่  

พิศชนิกา  (  Pischanika  )  แปลว่า  แลดูเหมือนแม่  ,  เหมือนแม่

ดุจชนิกา  (  Dujchanika  )  แปลว่า  เหมือนแม่  

ปานชนิกา  (  Panchanika  )  แปลว่า  เหมือนแม่  

มาตา  (  Mata  )  แปลว่า  แม่  

มาตามณี  (  Matamanee  )  แปลว่า  ดวงแก้วแม่  

พิมพ์มาตา  (  Pimmata  )  แปลว่า  รูปแม่  ,  แบบแม่  

เพียงมาตา  (  Piangmata  )  แปลว่า  เหมือนแม่  

พิศมาตา  (  Pismata  )  แปลว่า  แลดูเหมือนแม่  ,  แม่  

ดุจมาตา  (  Dujmata  )  แปลว่า  เหมือนแม่  

กมลมาตา  (  Kamolmata  )  แปลว่า  ดวงใจแม่  

มาดา  (  Mada  )  แปลว่า  แม่  

มาดามณี  (  Madamanee  )  แปลว่า  ดวงแก้วแม่  

พิมพ์มาดา  (  Pimmada  )  แปลว่า  รูปแม่  ,  แบบแม่  

เพียงมาดา  (  Piangmada  )   แปลว่า  เหมือนแม่  

พิศมาดา  (  Pismada  )  แปลว่า  แลดูเหมือนแม่  ,  เหมือนแม่  

ดุจมาดา  (  Dujmada  )  แปลว่า  เหมือนแม่  

กมลมาดา  (  Kamolmada  )  แปลว่า  ดวงใจแม่  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ