ชื่อผู้ชายเกิดวันอาทิตย์

      ชื่อผู้ชายเกิดวันอาทิตย์  มีดังนี้  อาทิเช่น  

กนิฎฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง  

กนิฏฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง  

กมล  (  Kamol  ,  Kamon  )  แปลว่า  ใจ  ,  บัว  

กฤตย์  (  Krit  )  แปลว่า  เกียรติ  

กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  

กาญจน์  (  Kan  )  แปลว่า  ทอง  ,  ทองคำ  

เกียรติ  ,  เกียรติ์  (  Kriat  )  แปลว่า  ความดี  

กีรติ  (  Keerati  )  แปลว่า  เกียรติ  

เกริก  (  Kert  , Kerk )  แปลว่า  กึกก้อง  ,  ดัง  

กิตติ  (  Kitti  )  แปลว่า  คำสรรเสริญ  

กิตติคุณ  (  Kittikun  )  แปลว่า  ชื่อเสียง

โกญจนาท  (  Konjanat  )  แปลว่า  ความกึกก้อง  

ไกร  (  Krai  )  แปลว่า  ยิ่ง  ,  กล้า  

ขนิฎฐ์  (  Khanit  )  แปลว่า  น้อง  

ขนิฏฐ์  (  Khanit  )  แปลว่า  น้อง  

ขจร  (  Khajorn  )  แปลว่า  ฟุ้งไป  ,  ชื่อพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง  

คณิต  (  Kanit  )  แปลว่า  การคำนวณ  

ครรชิต  (  Kanchit  )  แปลว่า  กึกก้อง  

คม  (  Kom  )  แปลว่า  ก้ม  ,  ไหว้  ,  คำนับ  , เฉียบแหลม  

คุณากร  (  Kunakorn  )  แปลว่า  บ่อเกิดแห่งความดี  

จงกล  (  Jongkol  )  แปลว่า  บัว  

จรูญ  (  Jaroon  )  แปลว่า  งาม  

จุฑา  (  Juta  )  แปลว่า  ที่สุด  ,  ยอด  ,  ชั้นบน  

จุฑาพัฒน์  (  Jutapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่สุด  

จุฑาภัทร์  (  Jutapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักที่สุด  

จิรวัฒน์  (  Jirawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่ยั่งยืน  

ชนินทร์  (  Chanin  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่  

ชัย  (  Chai  )  แปลว่า  การชนะ  

ไชย  (  Chai  )  แปลว่า  ดี  ,เจริญ  ,  เจริญกว่า  

ฐิติชัย  (  Thitichai  )  แปลว่า  การชนะที่ดำรงอยู่  

ณัฐ  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้  

ณัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้  

ดนัย  (  Danai  )  แปลว่า  ลูกชาย  

เดช  (  Dech  )  แปลว่า  ความงาม  ,  ชื่อเสียง  

เดโช  (  Decho  )  แปลว่า  อำนาจ  ,  ความร้อน  

เดโชชัย  (  Dechochai  )  แปลว่า  ความชนะด้วยอำนาจ  

ดนุณัฐ  (  Danunat  )  แปลว่า  ฉันผู้เป็นนักปราชญ์  

ดนุณัฏฐ์  (  Danunat  )  แปลว่า  ฉันผู้เป็นนักปราชญ์  

ดนุพัฒน์  (  Danupat  )  แปลว่า  ฉันผู้มีความเจริญ  

ตะวัน  (  Tawan  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  

ถิรณัฐ  (  Thiranat  )   แปลว่า  ผู้รู้มั่นคง  

ถิรณัฏฐ์  (  Thiranat  )  แปลว่า  ผู้รู้มั่นคง  

ทินกร  (  Tinnakorn  )   แปลว่า  ดวงอาทิตย์  

ทิน  (  Tin  )  แปลว่า  วัน  

ทิว  (  Tiw  )  แปลว่า  แนว  ,  แถว  

ทิวากร  (  Tiwakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  

ทิฆัมพร  (  Tikamporn  )  แปลว่า  ท้องฟ้า  

เทวัญ  (  Tewan  )  แปลว่า  ชาวสวรรค์  

ธนา  (  Tana  )  แปลว่า  ทรัพย์สิน  

ธานินทร์  (  Tanin  )  แปลว่า  เมืองใหญ่  

ธีรณัฐ  (  Teeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มั่นคง  

ธีรณัฏฐ์  (  Teeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มั่นคง  

ธีรนันท์  (  Teeranan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี  

นคร  (  Nakorn  )  แปลว่า เมืองใหญ่  

นคินทร์  (  Nakin  )  แปลว่า  เขาใหญ่  

นที  (  Natee  )  แปลว่า  แม่น้ำ  

นรานาท  (  Naranat  )  แปลว่า  คนดัง  ,  คนกึกก้อง  

นินนาท  (  Ninnat  )  แปลว่า  ความกึกก้อง  

บรรจง  (  Banjong  )  แปลว่า  ตั้งใจ  

บรรจบ  (  Banjob  )  แปลว่า  ครบ  ,  ประจบ  

บรรพต  (  Banpot  )  แปลว่า  ภูเขา  

บรรยง  (  Banyong  )  แปลว่า  ทำให้งาม  ,  ทำให้ดี  

บัณฑิต  (  Bandit  )  แปลว่า  นักปราชญ์  

บัญชา  (  Bancha  )  แปลว่า  คำสั่ง  

ปฏิภาณ  (  Patipan  )  แปลว่า  ผู้มีไหวพริบดี  ,  ว่องไวในการโต้ตอบ  

ปณิธาน  (  Panitan  )  แปลว่า  ตั้งใจไว้  

ปราชญ์  (  Prach  )  แปลว่า  ผู้รู้ ,  ผู้มีปัญญา  

ปราชญา  (  Pradchaya  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  ผู้มีปัญญา  

ปัญญา  (  Panya  )  แปลว่า  ความรอบรู้  

ไผท  (  Phatai  )  แปลว่า  แผ่นดิน  

พัฒน์  (  Pat  )  แปลว่า  ความเจริญ  

พัฒนา  (  Pattana  )  แปลว่า  ความเจริญ  

ภัทร์  (  Pat  )  แปลว่า  น่ารัก  ,  เจริญ  ,  งาม  ,  ดี  

วัจน์  (  Waj  ,  Wat  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ  

วัจนา  (  Watjana  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ  

วัฒน์  (  Wat  )  แปลว่า  ความเจริญ  

วัฒนา  (  Wattana  )  แปลว่า  ความเจริญ  

วุฒิชัย  (  Wuttichai  )  แปลว่า  ผู้มีชัยและความเจริญ  

ฤทธิ์  (  Rit  )  แปลว่า  อำนาจ  

รัฐ  (  Rat  )  แปลว่า  บ้านเมือง  ,  แว่นแคว้น  

รพี  (  Rapee   )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  

รพีกุล  (  Rapeekul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายตะวัน  

รพีพันธุ์  (  Rapeepan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายตะวัน  

รวี  (  Rawee  ,  Ravee  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  

รวีกุล  (  Raweekul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายตะวัน  

รวีพันธุ์  (  Raweepan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายตะวัน  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ