ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พุฒิ

         ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พุฒิ  มีดังนี้ อาทิเช่น  

พุฒิ  (  Put  ,  Putti  ) แปลว่า  ความเจริญ  ,  ความสมบูรณ์  ,  ความมั่งคั่ง  

พุฒิกานต์  (  Puttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความเจริญ  

พุฒิกุล  (  Puttikul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายมีความเจริญ  

พุฒิกิตติ์  (  Puttikit  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญและมีคำสรรเสริญ  

พุฒิไกร  (  Puttikrai  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง  

พุฒิจรัส  (  Puttijaras  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง  

พุฒิชาญ  (  Puttichan  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญมีความเจริญ  

พุฒิชาติ  (  Puttichat  )  แปลว่า  ตระกูลมีความเจริญ  

พุฒิชัย  (  Puttichai  )  แปลว่า  ผู้มีการชนะมีความเจริญ  ,  ผู้มีชัยชนะมีความเจริญ  

พุฒิไชย  (  Puttichai  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญกว่า ,  ผู้เจริญกว่ามีความมั่งคั่ง  

พุฒิเชษฐ์  (  Puttichet  )  แปลว่า  พี่มีความเจริญ  

พุฒิกนิษฐ์  (  Puttikanit  ,  Puttikanis  )  แปลว่า  น้องมีความเจริญ  

พุฒิกนิฏฐ์  (  Puttikanit  )  แปลว่า  น้องมีความเจริญ  

พุฒิดนัย  (  Puttidanai  )  แปลว่า  ลูกชายมีความเจริญ  

พุฒิทัศน์  (  Puttitas  )  แปลว่า  ผู้มองเห็นความเจริญ  

พุฒิกร  (  Puttikorn  )  แปลว่า  ผู้สร้างความเจริญ  

พุฒิเทพ  (  Puttitep  )  แปลว่า  เทพแห่งความเจริญ  

พุฒิลักษณ์  (  Puttilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะมีความเจริญ  

พุฒินันท์  (  Puttinan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเจริญ  

พุฒินาท  (  Puttinat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่เลื่องลือ  

พุฒิพงศ์  (  Puttipong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายมีความเจริญ  

พุฒิพงษ์  (  Puttipong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายมีความเจริญ  

พุฒิพันธุ์  (  Puttipan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายมีความเจริญ  

พุฒิภัส  (  Puttipas  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง  

พุฒิภัสร์  (  Puttipas  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง  

พุฒิภัทร์  (  Puttipat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักมีความเจริญ  

พุฒิพัฒน์  (  Puttipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญมั่งคั่ง  

พุฒิวัฒน์  (  Puttiwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญมั่งคั่ง  

พุฒิวัจน์  (  Puttiwaj  ,  Puttiwat  )  แปลว่  ผู้กล่าวถ้อยคำที่มีความเจริญ  

พุฒิรัฐ  (  Puttirat  )  แปลว่า  แว่นแคว้นมีความเจริญ  

พุฒิอมร  (  Puttiamorn  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่ยั่งยืน  

ถิรพุฒิ  (  Thiraput  )  แปลว่า  ผู้แข็งแรงมีความเจริญ  

ธีรพุฒิ  (  Teeraput  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

พีรพุฒิ  (  Peeraput  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความเจริญ  

วีรพุฒิ  (  Weeraput  ,  Veeraput  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความเจริญ  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "