ชื่อคุณกับความหมาย

      คุณเคยสังเกตไหมว่าชื่อของแต่ละคนอาจสะกดต่างกัน

แต่ไม่ได้หมายความว่า  สะกดผิด  ชื่อแต่ละคน

มีความหมายต่างกัน เช่น ชื่อ ว่า  พงศ  พงศ์  พงษ พงษ์

ทั้งหมดแปลว่า เชื้อสาย สกุล เทือกเถา เหล่ากอ

 ลูกหลาน เช่นเดียวกับคำว่า  วงษ วงษ์ วงศ วงศ์

     หรือ คำว่า พัฒน พัฒน์ พัฒนา แปลเช่นเดียวกับคำว่า วัฒน วัฒน์ วัฒนา ซึ่งแปลว่าความเจริญ

หรือคำว่า ภัทร ภัทร์ ภัทรา แปลว่า น่ารัก งาม เจริญ ประเสริฐ ดี หรือ คำว่า พัชร พัชร์ พัชรา พัชรี แปล

เช่นเดียวกับคำว่า วัชร วัชร์ วัชรา วัชระ วัชรี ซึ่งแปลว่า เพชร

    คนที่่ชื่อ  พงษ์พัฒน์ พงศ์พัฒน์ พงษ์ภัทร พงษ์ภัทร์ พงศ์พัชร พงศ์พัชร์ พงษ์พัชร พงษ์พัชร์

พงศ์ภัทร พงศ์ภัทร์  ทุกชื่อมีความหมายในตัวเอง ชื่อส่วนมากพ่อแม่ตั้งให้ พ่อแม่บางท่านนำชื่อของ

ตัวมารวมกันเป็นชื่อของลูกอาทิเช่น  พ่อชื่อ รพีพัฒน์ แม่ชื่อ ภัทราวดี ทั้งสองคนอาจนำชื่อของตน

มารวมเป็นชื่อลูกเช่น เด็กชาย  ภัทร์รพี หรือ เด็กหญิง รพีวดี

    หรือพ่อชื่อ พงษกร แม่ชื่อ วัชรี  อาจตั้งชื่อลูกว่า  วัชรพงษ์  หรือ พงษ์วัชร์ ก็ได้  ทั้งนี้พ่อแม่ควร

คำนึงถึงวันเกิดลูกด้วยว่าติดอักษรกาลกิณีในแต่ละวันเกิดหรือไม่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ลูก

ถ้ามีอักษรกาลกิณีในวันเกิดของลูกพ่อแม่อาจเลี่ยงใช้คำอื่นที่คล้ายกันแทนที่คำออกเสียงคล้ายชื่อ

ของตนเช่น คำว่า วัฒน์ วัชร วรรษ วัส  พัฒน์ พัชร ภัทร ภัส พัสตร์ พัส ภัสสร์ พรรษ กานต์ กานด์

กาญจน์  กันต์ กัญจน์ กรรณ กันย์ พัน พรรณ พัณณ พัณณ์ วัน วรรณ วัณณ วัณณ์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ