หาชื่อเล่น

      ลูกทุกคนต้องมีชื่อเล่นกันทั้งนั้น  พ่อแม่มักจะหาชื่อเล่น

ให้ วันนี้จะหาชื่อเล่นมาให้เลือกกัน แต่ต้อง

คำนึงถึงอักษรที่เป็นกาลกิณีด้วยเช่นกัน  ดูอักษรเหล่านั้นได้

ในวันเกิดของลูก  ชื่อเล่นมีดังนี้

   กฤช   กริช   กานต์   กานด์   กาญจน์   กรณ์   กันย์   กรรณ

กัณณ์   เกศ   กุล   เกตุ   กฤตย์    โก้   กร   โจ้   แจง   ดาว

ไกร   เกรียง   เกียรติ   แก้ว   กลอย   ก้อย   กล้า   เก่ง   แก่น   เก๋   กุ้ง   ก้อง   กวาง   

ขวัญ   เข็ม   เขม   คม   แคน   เคน   เจ   แจน   เจน   จันทร์   จอย   เจียว   แจ็ค   โจ   

โฉม   ฉาย   ชาย   ชาญ   ชิต   ชิด   ชาติ   ชมพู   ชมพู่   ซัน   ญา   ณา   ณัฐ   ณัฏฐ์   เดือน  

ดุจ   เด่น   แดน   โด้   ต้น   ต่อ   ต้อง   เต็ม   ตาล   เท่ห์   แทน   ทีน   โทน   ทิว   ทิพ   ทิพย์  

ไท   ทัย   ธง   นา   น้ำ   นก   นวล   บิ๊ก   โบ   โบว์   เปิ้ล   ปลา   เปรียว   ปาน   ปิ่น   ปัทม์

ปอ   ไปร   ผึ้ง   ผา   ฝน   ฝ้าย   เพชร   พา   พิมพ์   เพียว   แพร   แพรว   พรรณ   พัน   พัณณ

พัณณ์   พิณ   พุฒิ   พัฒน   พัฒน์   พัส   พรรษ   พัสตร์   พงษ   พงษ์   พงศ   พงศ์   พัชร   พัชร์ 

พิศ   พิชญ์   พิทย์   พักตร์   ภัค   ภัส   ภัสร์   ภัทร   ภัทร์   มิ่ง   มิ้น   มิ้นท์   มุก   มายด์   แม็ค     

ยิ่ง   ยศ   โย   ยอด   รัตน์   เรจ   เรศ   รัฐ   โรส   วงษ   วงษ์   วงศ   วงศ์   วงก์   ว่าน   วุ้น   แวว

วัฒน   วัฒน์   วัชร   วัชร์   วรรษ   วัส   วัสตร์   วัจน   วัจน์   วุฒิ   วุธ   วี   ลักษณ์   ลักขณ์

ษา   สา   สุ   โส   สน   สันต์   สัณห์   แสง   สี   ส้ม   ศรี   แหวน   หงส์   หงษ์   เหรียญ   ไหม   

หนึ่ง   เฟิร์น   ฟิล์ม   เฟิร์ส   เอ   เอก   เอ๋    เอ้  โอ   โอ๋

fine   fresh   best   first   pink   white   jan   ice   fruit   big   bank   bird   jack   jelly   film

cat   ant   rose   sun   moon

  ชื่อเล่นส่วนมากมักเรียกสั้นๆเพื่อง่ายแก่การจำชื่อตัวของลูก ชื่อเล่นมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

บางคนอาจเลือกเป็นชื่อจริงด้วยก็ได้( คลิกดูชื่อตามวันเกิดได้ในคลังบทความเดือน ก.ค-ส.ค 2012)

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ