ชื่อคนวันอังคาร

   ชื่อคนเกิดวันอังคาร  ( อักษรที่เป็นกาลกิณีคือ  ก ข ค ง  )  มีทั้งชื่อ

ผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

   ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

จารุณี  (  Jarunee  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้รุ่งเรือง

จารุวรรณ  (  Jaruwan  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงดี

จารุพรรณ  (  Jarupan  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงดี

จริยา  (  Jariya  )  แปลว่า  ผู้ประพฤติดี

พัชราภรณ์  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร

พัชรี  (  Patcharee  )  แปลว่า  เพชร

วัชรี  (  Watcharee  )  แปลว่า  เพชร

เพชรา  (  Petchara  )  แปลว่า  เพชร

เพชราภรณ์  (  Petcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร

เพชราพรรณ  (  Petcharapan  )  แปลว่า  ความงามดั่งเพชร

รัตนาภรณ์  (  Rattanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร

บุษรา  (  Butsara  )  แปลว่า  พลอยสีเหลือง

บุษยา  (  Butsaya  )  แปลว่า  พลอยสีขาว

ไพลิน  (  Pailin  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงิน

ภัทราวดี  (  Pattrawadee  )  แปลว่า  น่ารัก

ญาณี  (  Yanee  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ปราณี  (  Pranee  )  แปลว่า  มีชีวิต   ,  มีลมหายใจ

ปรานี  (  Pranee  )  แปลว่า  เอื้อเฟื่อ

มยุรา  (  Mayura  )  แปลว่า  นกยูง

ทัศนา  (  Tassana  )  แปลว่า  สิ่งที่มองเห็น

ธัญญาณี  (  Tanyanee  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

อัญญาณี  (  Anyanee  )  แปลว่า  นางผู้แตกต่าง

อินทราณี  (  Intranee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นใหญ่

อรไท  (  Orratai  )  แปลว่า  นางผู้เป็นใหญ่

   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ทรัพย์  (  Sap  )  แปลว่า  สมบัติ

ธนา  (  Tana  )  แปลว่า  ทรัพย์

ธัญญ์   (  Tan  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

ณัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญา

ธนาวุฒิ  (  Tanawut  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ดั่งทรัพย์

ธนาวุธ  (  Tanawut  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์เป็นอาวุธ

ตรัย  (  Tri  )  แปลว่า  สาม

ธวัช  (  Tawach  )  แปลว่า  ธง

ธวัชชัย  (  Tawatchai  )  แปลว่า  ธงแห่งการชนะ

ณัฐชัย  (  Nattachai  )  แปลว่า  ชัยแห่งนักปราชญ์

ปราชญา  (  Pradchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ปรัชญา  (  Pratchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์

พิชญา  (  Pitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์

วิชญา  (  Witchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์

วิทยา  (  Wittaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์

พิทยา  (  Pittaya  )   แปลว่า  นักปราชญ์

ธีระ  (  Teera  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ธีรเดช  (  Teeradech  )  แปลว่า  อำนาจแห่งนักปราชญ์

ปฏิภาณ  (  Patipan  )  แปลว่า  มีไหวพริบ

ปัญญา  (  Panya  )  แปลว่า  ความรู้

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์