ชื่อคนเกิดวันศุกร์

      คนที่เกิดวันศุกร์ ควรหลีกเลี่ยง อักษรกาลกิณี  คือ  ย ร ล ว

เพื่อความเป็นสิริมงคล  ชื่อคนวันศุกร์  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

มีดังนี้

     ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

สุธาสินี  (  Sutasinee  )  แปลว่า  เทวดาผู้หญิง  ,  ผู้กินอาหารทิพย์

พัณณิดา  (  Pannida  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม

จุฑาสินี  (  Jutasinee  )  แปลว่า  ผู้เลิศ  ,  ยอดหญิง

จุฑามาศ  (  Jutamas  )  แปลว่า  ปิ่นทอง

จุฑามาส  (  Jutamas  )  แปลว่า  ปิ่นจันทร์

จุฑานาฏ  (  Jutanat  )  แปลว่า  ยอดหญิง

ปัทมา  (  Pattama  )  แปลว่า  บัว

ศศินา  (  Sasina  )  แปลว่า  พระจันทร์

อำไพ  (  Ampai  )  แปลว่า  รุ่งเรือง

ธัญญา  (  Tanya  )  แปลว่า  รุ่งเรือง

ธัญญาณี  (  Tanyanee  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

อัญญา  (  Anya  )  แปลว่า  แตกต่าง

อัญญาณี  (  Anyanee  )  แปลว่า  นางผู้แตกต่าง

อัญมณี  (  Anyamanee  )  แปลว่า  ของมีค่า

กาญจนา  (  Kanjana  )  แปลว่า  ทองคำ

กัญจนา  (  Kanjana  )  แปลว่า  ทองคำ

สินีนาถ  (  Sineenath  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่พึ่ง

   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

สุธา  (  Suta  )  แปลว่า   อาหารทิพย์

สุธาสิน  (  Sutasin  )  แปลว่า  ผู้กินอาหารทิพย์  ,  เทวดาผู้ชาย

ศศิน  (  Sasin  )  แปลว่า  พระจันทร์

มนัส  (  Manas  )  แปลว่า  ใจ

มนัสชนก  (  Manaschanok  )  แปลว่า  ดวงใจพ่อ

มนู  (  Manoo  )  แปลว่า  คน

มนูญ  (  Manoon  )  แปลว่า  คน

มานะ  (  Mana  )  แปลว่า  ความเพียร

มานิต  (  Manit  )  แปลว่า  คน

สุธี  (  Sutee  )  แปลว่า  นักปราชญ์

สุชาติ  (  Suchat  )  แปลว่า  ผู้มีกำเนิดดี

กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

กาญจน์  (  Kan  )  แปลว่า  ทองคำ

กันต์  (  Kan  )  แปลว่า  หมุน  ,   ปั่น

กัญจน์  (  Kan  )  แปลว่า  ทอง

พนา  (  Pana  )  แปลว่า  ป่า

พนัส  (  Panas  )  แปลว่า  ป่า

พนม  (  Panom  )  แปลว่า  ภูเขา

กิตติ  (  Kitti  )  แปลว่า  ชื่อเสียง

ปิติ  (  Piti  )  แปลว่า  ยินดี

ปฏิภาณ  (  Patipan  )  แปลว่า  มีไหวพริบดี

ปัทม์  (  Pat  )  แปลว่า  บัว

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์