ความหมายของชื่อ

      ชื่อ คือ คำแทนตัวเราที่พ่อแม่ หรือบุคคลอื่นตั้งให้ หรือ

เราตั้งเอง  แล้วแต่กรณี  แต่บางคนเชื่อว่า  ชื่อที่  พ่อแม่ตั้งให้เป็นสิ่ง

ที่ดีที่สุด

     พ่อแม่ตั้งให้ได้ในหลายกรณี อาจตั้งเป็น   "ที่ระลึก"

ที่ท่านทั้งสองมีลูกคนแรก หรือพบรักกันครั้งแรก หรือ

วันที่ลูกเกิดมาลืมตาดูโลกมีเหตุกราณ์สำคัญ เช่น มีฝนตกลงมา

ก็อาจตั้งชื่อลูก  ว่า  " น้ำฝน "  หรือ  " ฝน "  เป็นชื่อเล่น  หรือ 

ตั้งชื่อจริงว่า  "ฝนทิพย์"  หรือ  "น้ำทิพย์"   พ่อแม่อาจดูวันเกิดลูกด้วยว่าลูกเกิดตรงกับ

วันอะไรเช่น จันทร์ อังคารท่านจะได้ตั้งไม่ให้ติดตัวกาลกิณีเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับลูก  แต่บาง

ท่านอาจไม่ทราบ หรือไม่เชื่อ แต่ก็สามารถพิสูจน์ได้จาก ประสบการณ์ของการดำเนินชีวิตของท่าน

เองว่าจะจริงหรือไม่  คำตอบอยู่ที่ตัวของแต่ละท่านเอง   สิ่งที่แฝงอยู่ในชื่ออาจจะดีหรือไม่ดี อาจจะนำมา

ซึ่งความสุขสบาย หรือต้องต่อสู้ดิ้นรนอย่างเลือดตาแทบกระเด็น ตัวอย่างเช่น ชื่อ พุฒิพันธุ์ ดูจากชื่อนี้

ก็จะบอกได้ว่า คุณ พุฒิพันธุ์ เป็นคนที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนมาก่อนที่จะประสบความสำเร็จ และมักพบเจอ

อุปสรรคในการงานเสมอแต่แก้ไขได้ มักเป็นคนหูเบามักมีเรื่องบาดหมาง หรือทะเลาะวิวาทง่าย มี

อุบัติเหตุ ถือใจตนเป็นใหญ่  แต่ก็มีผู้ให้ความช่วยเหลือ  นี่คือสิ่งที่ทำให้แต่ละคน    สงสัย   เชื่อ

หรือจะพิสูจน์   ท่านสามารถตัดสินได้ด้วยตัวท่านเอง   ว่า

       ชื่อเรานี้ เป็นเพราะตัวเรา หรือเพราะสิ่งแวดล้อม หรือเพราะชื่อ ถ้าเป็นเพราะชื่อ เราอาจ

เปลี่ยนได้ ถ้าเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมเราอาจย้ายที่อยู่ได้   ถ้าเป็นที่ตัวเรา   เราสามารถแก้ไข

ปรับปรุงตัวเราให้ดีขึ้นได้

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์