ชื่อคนเกิดวันพฤหัสฯ

       คนที่เกิดวันพฤหัส อักษรที่เป็นกาลกิณีคือ  ด ต ถ ท ธ น

 ผู้ที่จะตั้งชื่อควรหลีกเลี่ยงเพื่อความเป็นสิริมงคล   ชื่อมีทั้งชื่อผูหญิง

และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

     ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

กัลยา   (  Kanlaya  )  แปลว่า  ดี ,  งาม

กัลยาณี  (  Kanlayanee  )  แปลว่า  นางงาม

ณัฏฐา  (  Natta  )  แปลว่า  นักปราชญ์  

ณัฏฐาวลี  (  Nattawadee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นเชื้อสาย

ณัฏฐามณี  (  Nattanat  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์

รุจิรา  (  Rujira  )  แปลว่า  รุ่งเรือง

รุจิราณี  (  Rujiranee  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง

อัญมณี  (  Anyamanee  )  แปลว่า  ของมีค่า  ,   เพชรพลอยทองคำ

อัญพัชร์  (  Anyapach  )  แปลว่า  อัญมณี  

อำไพพรรณ  (  Ampaipan  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

วิริยา  (  Wiriya  ,  Viriya  )  แปลว่า  ผู้มีความเพียร

จารุภา  (  Jarupa  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง

จารุณี   (  Jarunee  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง

จารุวรรณ  (  Jaruwan  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียง

จารุพรรณ  (  Jarupan  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียง

ฉวี  (  Chawee  ,  Chavee  )  แปลว่า  ผิว

ฉวีวรรณ  (  Chaweewan  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงาม

ฉวีพรรณ  (  Chaweepan  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงาม

วรรณ  (  Wan  )  แปลว่า  วัณณ์   ,  พัณณ์   ,  ความงาม  ,  คำสรรเสริญ

วรรณา  (  Wanna  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม

สุวรรณา  (  Suwanna  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดี

สุวรรณี  (  Suwannee  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดี

พรรณ  (  Pan  )  แปลว่า  พัณณ์  ,  วัณณ์  ,  ความงาม  ,  คำสรรเสริญ

พรรณราย  (  Pannarie  )  แปลว่า  มีแสงพราย

พรรณี  (  Pannee  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม

สุพรรณี  (  Supannee  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดี

ลักขณา  (  Lakkhana  )  แปลว่า  ลักษณะ

ลักษณา  (  Laksana  )  แปลว่า  ลักษณะ

   ชื่่อผู้ชาย   อาทิเช่น

สุวรรณ  (  Suwan  )  แปลว่า  ทอง

สุพรรณ  (  Supan  )  แปลว่า  ทอง

ณัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ณัฐ  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ณัฐพงศ์  (  Nattapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

ณัฐวุฒิ  (  Nattawut  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความสามารถ

ลักษณ์  (  Lak  )  แปลว่า  ลักษณะ

อภิชัย  (  Apichai  )  แปลว่า  ชนะเลิศ

สรพงศ์  (  Sorrapong  )  แปลว่า  เชื้อสายสิงห์

สุรพงศ์  (  Surapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า

สุรเชษฐ์  (  Surachet  )  แปลว่า  พี่ผู้กล้าหาญ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ