ชื่อคนวันจันทร์

       คนเกิดวันจันทร์อักษรที่เป็นกาลกิณีคือ    สระ

ได้แก่  สระอะ  สระอา สระอิ  สระอี สระอึ สระอือ สระอุ

สระอู สระไอ  สระใอ สระเอา สระอำ  สระเอ  สระแอ

ชื่อคนวันจันทร์  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กมลพร  (  Kamolporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้

กรกมล  (  Kornkamol  )  แปลว่า  ไหว้

กรกช  (  Korrakoch  )   แปลว่า  ไหว้

กชกร  (  Kotchakorn  )  แปลว่า  ไหว้

พรกมล  (  Pornkamol  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้

พัชรกมล  (  Patcharakamol  )  แปลว่า  หัวใจเพชร   ,  บัวเพชร

กมลวัลย์  (  Kamolwan )  แปลว่า  เชื้อสายบัว

กนกลักษณ์  (  Kanoklak  )  แปลว่า  ลักษณะทองคำ

กนกลักขณ์  (  Kanoklak  )  แปลว่า  ลักษณะทองคำ

กมลวรรณ  (  Kamolwan  )  แปลว่า  งามดั่งบัว

กมลพรรณ  (  Kamolpan  )  แปลว่า  งามดั่งบัว

กมลภัทร์  (  Kamolpat  )  แปลว่า  บัวงาม

นงลักษณ์  (  Nonglak  )  แปลว่า   ผู้มีลักษณะดี

อนงค์  (  Anong  )  แปลว่า  นางงาม

อนงค์ภรณ์  (  Anongporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนางงาม

อนงค์พร  (  Anongporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้

อนงค์รัตน์  (  Anongrat  )  แปลว่า  นางแก้ว

อัปสร  (  Apsorn  )  แปลว่า  นางฟ้า

อัปสรสวรรค์  (  Apsornsawan  )  แปลว่า  นางฟ้า

ภัทรภรณ์  (  Pattaraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม

ดวงกมล  (  Duongkamol  )  แปลว่า  ดวงใจ

ดวงพร  (  Duongporn  )  แปลว่า  สิ่งนำสุขทาให้

ดวงรัตน์  (  Duongrat  )  แปลว่า  ดวงแก้ว

วัชรภรณ์  (  Watcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร

ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ดนัย  (  Danai  )  แปลว่า  ลูกชาย

ดนัยพงศ์  (  Danaipong  )  แปลว่า  เชื้อสายลูกชาย

พงษ์พัฒน์  (  Pongpat  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ

พัฒนพงศ์  (  Pattanapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ

ลักษณพงศ์  (  Laksanapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีลักษณะดี

ลักษณพัฒน์  (  Laksanapat  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเจริญ

ภัทรวงศ์  (  Pattaravong  )  แปลว่า  เชื้อสายน่ารัก  

ภัทรพร  (  Pattaraporn  )  แปลว่า  น่ารักนำสุขมาให้

ณัฐวัฒน์  (  Nattawat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

ณัฐพัฒน์  (  Nattapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

นันทวัฒน์  (  Nantawat  )  แปลว่า   ผู้มีความยินดีในความเจริญ

นันทพัฒน์  (  Nantapat  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเจริญ

นันทภัทร์  (  Nantapat  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีงาม

พัชรนันท์  (  Patcharanan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความยินดี

วัชรพงศ์  (  Watcharapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร

วัชรภัทร์  (  Watcharapat  )  แปลว่า  เพชรงาม

ภัทรพันธุ์  (  Pattarapat  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ