ชื่อคนเกิดวันพุธ(กลางคืน)

      คนที่เกิดวันพุธ(กลางคืน)คือเวลาตั้งแต่  18.00-06.00 น. ทาง

โหราศาสตร์จึงกำหนดอักษรกาลกิณี

วันพุธ(กลางคืน)  ดังนี้คือ  บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม โดยทั่วมักเรียก

วันพุธกลางคืนว่า วันราหู มักใช้สีดำ  ซึ่งเป็น

สีสัญลักษณ์ของพระราหู เป็นสีวันเกิดของคนวันพุธ(กลางคืน)

คุณคงเคยได้ยิน คำที่ว่า 

   อาทิตย์ เป็นมิตรกับครู ก็คือ  วันอาทิตย์ ถูกกับ  วันพฤหัสฯ

   พุธ  โฉมตรู จันทร์ นงเยาว์  ก็คือ วันพุธ(กลางวัน) ถูกกับ วันจันทร์

   ศุกร์  ปากหวาน  อังคารรับเอา  ก็คือ วันศุกร์ ถูกกับ  วันอังคาร

   ก็เหลือ แต่พระราหู วันพุธ(กลางคืน) กับ  วันเสาร์  ที่ถูกกัน

ชื่อของคนวันพุธ(กลางคืน)  มีทังชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

 ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

ญาดา  (  Yada  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ญาดาวดี  (  Yadawadee  )  แปลว่า  นักปราชญ์

สุทธิณี  (  Suttinee  )  แปลว่า  ผู้บริสุทธิ์  

สุทธิกานด์  (  Suttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันบริสุทธิ์

สิริลักษณ์  (  Sirilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะอันเป็นมิ่งขวัญ

สิริลักขณ์  (  Sirilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะอันเป็นมิ่งขวัญ

จิรวัฒน์  (  Jirawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยั่งยืนนาน

นารีรัตน์  (  Nareerat  )  แปลว่า  นางแก้ว

สุดารัตน์  (  Sudarat  )  แปลว่า  นางแก้ว

อนงค์รัตน์  (  Anongrat  )  แปลว่า  นางแก้ว

ญาณี  (  Yanee  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ลาวัณย์  (  Lawan  )    แปลว่า  งาม

วิลาวัณย์  (  Wilawan  )  แปลว่า  งาม

วิไล  (  Wilai  )  แปลว่า  งาม

วิไลวรรณ  (  Wilaiwan  )   แปลว่า  งาม

ดาริกา  (  Darika  )  แปลว่า  ดาว

ดารา  (  Dara  )  แปลว่า  ดาว

กัตติกา  (  Kattika  )  แปลว่า  ดาวลูกไก่

เรวดี  (  Rewadee  )  แปลว่า   ชื่อกลุ่มดาว

ดารณี  (  Daranee  )  แปลว่า  เรือ

เสาวนีย์   (  Souwanee  )  แปลว่า  นางงาม

เสาวลักษณ์  (  Souwalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

เยาวเรศ  (  Youwares  )  แปลว่า  นางผู้เป็นใหญ่

นิสา  (  Nisa  )  แปลว่า  กลางคืน

รัชนี  (  Ratchanee  )  แปลว่า  กลางคืน

สิริรัชนี  (  Siriratchanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งราตรี

นิสากร  (  Nisakorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

รัชนีกร  (  Ratchaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

วนาลี  (  Wanalee  )  แปลว่า  ป่า

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ลักษณ์  (  Lak  )  แปลว่า  ลักษณะ

วัฒน์  (  Wat  )  แปลว่า  ความเจริญ

สุวัฒน์  (  Suwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดี

สุวัจน์  (  Suwaj  ,  Suwat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี

สุวรรษ  (  Suvas  )  แปลว่า  ฝนดี

สุรชัย  (  Surachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งผู้กล้า

สุรไชย  (  Surachai  )  แปลว่า  ผู้กล้าเจริญกว่า

วุฒิศักดิ์  (  Wuttisak  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ความสามารถ

วุฒิชัย  (  Wuttichai  )  แปลว่า  ชัยชนะแห่งผู้มีความรู้

วนา  (  Wana  )  แปลว่า  ป่า

ณัฐวัฒน์  (  Nattawat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

ศักดา  (  Sakda  )  แปลว่า  อำนาจ

อำนาจ  (  Amnaj  ,  Amnat  )  แปลว่า  กำลัง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก