ชื่อคนเกิดวันเสาร์

     คนที่เกิดวันเสาร์เมื่อจะตั้งชื่อควรหลีกเลี่ยง    ตัวอักษรที่เป็นตัว

กาลกิณี  คือ  ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ  เพื่อความเป็นสิริมงคล  ชื่อคนวันเสาร์

มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ภัสรา  (  Passara  )  แปลว่า  รุ่งเรือง

อาภัสรา  (  Arpassara  )  แปลว่า    รุ่งเรือง

ธิดา  (  Tida  )  แปลว่า  ลูกสาว

ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกแก้ว

นัดดา  (  Nadda  )  แปลว่า  หลาน

ปนัดดา  (  Panadda  )  แปลว่า  เหลน

เพ็ญพร  (  Penporn  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความสุข

พรเพ็ญ  (  Pornpen  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความสุข

เพ็ญพิศ  (  Penpis  )  แปลว่า  งามยิ่ง

เพ็ญพิสุทธิ์  (  Penpisut  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความหมดจด

พิสุทธิณี  (  Pisuttinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด

พัชรา  (  Patchara  )  แปลว่า  เพชร

พัชราภา  (  Patcharapa  )  แปลว่า  แสงเพชร

เพชรา  (  Petchara  )  แปลว่า  เพชร

เพชราภา  (  Petcharapa  )  แปลว่า  เพชร

สิริภัสรา  (  Siripassara  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

สิริภัทรา  (  Siripattra  )  แปลว่า  น่ารักดี

สิริพัชรา  (  Siripatchara  )  แปลว่า  เพชรงาม

สิริโสภา  (  Sirisopa  )  แปลว่า  งามยิ่ง

สิริปรียา  (  Siripreeya  )  แปลว่า  เป็นที่รักยิ่ง

สุทธิกานต์  (  Suttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันบริสุทธิ์

สุทธิกานด์  (  Suttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันบริสุทธิ์

ปภัสรา  (  Papassara  )  แปลว่า  รุ่งเรือง

รุ้ง  (  Rung  )  แปลว่า  รุ้งกินน้ำ  ,  สายรุ้ง

รุ้งทิพย์  (  Rungtip  )  แปลว่า  รุ้งเป็นของเทวดา

อนุสรา  (  Anusara  )  แปลว่า  ที่ระลึก

   ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

สุทธา  (  Suta  )  แปลว่า  หมดจด  ,  บริสุทธิ์

สุทธิพงศ์  (  Suttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้บริสุทธิ์

สุทธิพันธุ์  (  Suttipan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้บริสุทธิ์

สุทธิชัย  (  Suttichai  )  แปลว่า  การชนะที่หมดจด

สุทธิไชย  (  Suttichai  )  แปลว่า  การเจริญกว่าที่สะอาด

สุทธากานต์   (  Sutakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันหมดจด

ประสิทธิ์  (  Prasit  )  แปลว่า  สำเร็จ

ยุทธ   ,  ยุทธ์   (  Yut  )  แปลว่า  การต่อสู้

ปราชญ์  (  Prach  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้

ปรัชญา  (  Pradchaya  )  แปลว่า  ผู้รู้

สมศักดิ์  (  Somsak  )  แปลว่า  มีความสามารถ

สมยศ  (  Somyos  )  แปลว่า  มีความดี

สมเกียรติ  (  somkiat  )  แปลว่า  มีชื่อเสียงดี

สมชาติ  (  Somchat  )  แปลว่า  เหมาะแก่ตระกูล

คนึง  (  Kanung  )  แปลว่า  คิดถึง

วัชระ  (  Watchara  )  แปลว่า  เพชร

พัชระ  (  Patchara  )  แปลว่า  เพชร

ภัทร์  (  Pat  )  แปลว่า  น่ารัก  ,  เจริญ

ภัทร์พงศ์  (  Patpong  )  แปลว่า  เชื้อสายน่ารัก

พัชร์พงศ์  (  Pachpong  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์