ชื่อคนเกิดวันพุธ(กลางวัน)

      วันพุธเพียงวันเดียวที่กำหนดให้มีอักษรกาลกิณี

ทั้งกลางวันและกลางคืนต่างกัน  โดยกำหนดเวลา

กลางวันตั้งแต่ 06.00-18.00 น.

อักษรกาลกิณี คือ  จ ฉ ช ซ ฌ ญ     ชื่อคนเกิดวันพุธกลางวัน

มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

   ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

กนิษฐา   (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง

ขนิษฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง

ลดาทิพย์  (  Ladathip  )  แปลว่า  เชื้อสายเป็นของเทวดา

ภรณ์ทิพย์  (  Pornthip  )  แปลว่า  เครื่องประดับเป็นของเทวดา

พรทิพย์  (  Pornthip  )  แปลว่า  สิ่งนำสุขมาให้เป็นของเทวดา

ผกาทิพย์  (  Phakatip  )  แปลว่า  ดอกไม้เป็นของเทวดา

อนงค์ทิพย์  (  Anongtip  )  แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา

ทิพย์อัปสร  (  Tipapsorn  )  แปลว่า  นางฟ้าเป็นของเทวดา

ทิพย์กันยา  (  Tipkanya  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา

ทิพย์นภา  (  Tipnapa  )  แปลว่า  ท้องฟ้าเป็นของเทวดา

ทิพย์ลาวัณย์  (  Tiplawan  )  แปลว่า  ความงามเป็นของเทวดา

ดรุณี  (  Darunee  )  แปลว่า  สาววัยรุ่น

  ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

กนิษฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง

ขนิษฐ์  (  Khanit  )  แปลว่า  น้อง

มานิต  (  Manit  )  แปลว่า  คนผู้ชาย

มานพ  (  Manop  )  แปลว่า  คนผู้ชาย

มาณพ  (  Manop  )  แปลว่า  ชายหนุ่ม

ดรุณ  (  Darun  )  แปลว่า  วัยรุ่นชาย

คมลักษณ์  (  Komlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเฉียบแหลม

สมลักษณ์  (  Somlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

เอกลักษณ์  (  Ekkalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเด่น

เด่น  (  Den  )  แปลว่า  เห็นชัด

อำพน  (  Ampol  )  แปลว่า  งาม

พีระ  (  Peera  )  แปลว่า  ผู้กล้า

พีระพงศ์  (  Peerapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า

ทิพย์  (  Thip   ,  Tip  )  แปลว่า  เป็นของเทวดา

นรา  (  Nara  )  แปลว่า  คน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ