ชื่อที่มีคำว่า สกาว

      ชื่อที่มีคำว่า สกาว  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

สกาวรัตน์  (  Sakaorat  )  แปลว่า  แก้วงาม 

สกาวใจ  (  Sakaojai  )  แปลว่า  ผู้มีใจสะอาด 

สกาวจันทร์  (  Sakaojan  )  แปลว่า  จันทร์กระจ่าง ,  แสงจันทร์งาม

สกาวทิพย์  (  Sakaotip  )  แปลว่า  สะอาดเป็นของเทวดา 

สกาวพัชร์  (  Sakaopach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม 

สกาวภัทร์  (  Sakaopat  )  แปลว่า  ขาวน่ารัก 

สกาวสินี  (  Sakaosinee  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นางผู้สะอาด

สกาวนาตย์  (  Sakaonat  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นางผู้มีผิวขาว  ,  นางผู้หมดจด 

สกาววัลย์  (  Sakaowan  ,  Sakaowal  )  แปลว่า  เชื้อสายขาว  ,  เชื้อสายสะอาด

สกาววรรณ  (  Sakaowan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามสะอาด

สกาวพรรณ  (  Sakaopan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามสะอาด

สกาวพิมล  (  Sakaopimol  )  แปลว่า  นางงาม 

สกาววัจนี  (  Sakaowatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำสะอาด 

สกาวธาร  (  Sakaotan  )  แปลว่า  ลำน้ำสะอาด

สกาวกันย์  (  Sakaokan  )  แปลว่า  นางงาม 

สกาวผกา  (  Sakaophaka  )  แปลว่า  ดอกไม้สีขาว 

สกาวลดา  (  Sakaolada  )  แปลว่า  เครือเถาสะอาด 

สกาวนุช  (  Sakaonuch  )  แปลว่า  น้องขาว  ,  น้องสะอาด

ศศิสกาว  (  Sasisakao  )  แปลว่า  ขาวดั่งแสงดวงจันทร์ 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

สกาว  (  Sakao  )  แปลว่า  ขาว  ,  สะอาด 

สกาวกานต์  (  Sakaokan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักสะอาด 

สกาวพงศ์  (  Sakaopong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายสะอาด  ,  เชื้อสายบริสุทธิ์ 

สกาวพงษ์  (  Sakaopong  )  แปลว่า  เชื้อสายบริสุทธิ์ 

สกาวกุล  (  Sakaokul  )  แปลว่า  เชื้อสายบริสุทธิ์ 

สกาวลักษณ์  (  Sakaolak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะสะอาด 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์