ชื่อที่มี ศ, ส , ษ

        ชื่อที่มี ศ , ส , ษ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ศศธร  (  Sasatorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

ศศิธร  (  Sasitorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

ศศินา  (  Sasina  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

ศศิวิมล  (  Sasiwimol  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์  ,  บริสุทธิ์เพียงจันทร์

ศศิพิมล  (  Sasipimol  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์  ,  บริสุทธิ์เพียงจันทร์

ศรี  (  Sri  ,  Sree   )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  ความงาม  ,  ความเจริญ

ศรีสุดา  (  Srisuda  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม

ศรีพรรณ  (  Sripan  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม

ศรีสมร  (  Srisamorn  )  แปลว่า  นางงาม

ศันสนีย์  (  Sansanee  )  แปลว่า  พึงชม

ศุภางค์  (  Supang  )  แปลว่า  มีรูปงาม

ศุภมาส  (  Supamas  )  แปลว่า  วันเดือนปี ,  จันทร์แห่งความงาม

โศภิต  (  Sopit  )  แปลว่า  งาม  ,  ดี

โศภิตา  (  Sopita  )  แปลว่า  งาม  ,  ดี

โศภิษฐ์  (  Sopit  ,  Sopis  )  แปลว่า  งามยิ่ง  ,  ดียิ่ง

สกาว  (  Sakao  )  แปลว่า  ขาว  ,  สะอาด

สวรรยา  (  Sawanya  )  แปลว่า  สมบัติ

สะอิ้ง  (  Saing  )  แปลว่า  งามน่าดู

สุนันทา  (  Sunanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่น่ายินดี

สุปรียา  (  Supreeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักยิ่ง

สุพรรณี  (  Supannee  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

กฤษณา  (  Kritsana  )  แปลว่า  ชื่อไม้หอมชนิดหนึ่งมีสีดำ

ลักษณา  (  Laksana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

นงลักษณ์  (  Nonglak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ศตวรรษ  (  Satawat  ,  Satavas  )  แปลว่า  รอบร้อยปี

ศตพรรษ  (  Satapas  )  แปลว่า  รอบร้อยปี

ศศิน  (  Sasin  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

ศกุนต์  (  Sakun  )  แปลว่า  นก

ศรัทธา  (  Satta  ,  Sattha  )  แปลว่า  ความเชื่อถือ  ,  เลื่อมใส

ศรุติ  (  Sarut  )  แปลว่า  สิ่งที่ได้ยิน

ศักดิ์  (  Sak  )  แปลว่า  ความสามารถ  ,  ความเชี่ยวชาญ  ,  อำนาจ  , ที่พึ่ง

ศักดิ์สิทธิ์  (  Saksit  )  แปลว่า  ผู้มีความสำเร็จ  ,  ขลัง

ศักดา  (  Sakda  )  แปลว่า  อำนาจ

ศักรินทร์  (  Sakkarin  )  แปลว่า  พระอินทร์  ,  ผู้มีความสามารถยิ่ง

ศานต์  (  San  )  แปลว่า  สงบ

ศิลป์  (  Sil ,  Sin  )  แปลว่า  ฝีมีการช่าง  ,  ผู้มีฝีมีในการช่าง

โศภน  (  Sopon  )  แปลว่า  ความงาม  ,  ความดี

ศุภกานต์  (  Supakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความดีงาม

ศุภชัย  (  Supachai  )  แปลว่า  ผู้ชนะมีความดีงาม

ศุภไชย  (  Supachai  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดีกว่า

สมศักดิ์  (  Somsak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถ  ,  ผู้เป็นที่พึ่ง

สนธยา  (  Sontaya  ,  Sonthaya  )  แปลว่า  เวลาพลบค่ำ

สถิต  (  Sathit  )  แปลว่า  ตั้งอยู่

สถาพร  (  Sathaporn  )  แปลว่า  มั่นคง

สนธิ  (  Sonti  )  แปลว่า  ที่ต่อ

สนิท  (  Sanit  )  แปลว่า  คุ้นเคย

สมาน  (  Saman  )  แปลว่า  ทำให้สนิท  ,  เชื่อม

สันต์  (  San  )  แปลว่า  สงบ

สันติ  (  Santi  )  แปลว่า  สงบ

สันติสุข  (  Santisukh  )  แปลว่า  สงบสบาย

สัมฤทธิ์  (  Samrit  )  แปลว่า  ความสำเร็จ

สาธิต  (  Satit  ,  Sathit  )  แปลว่า  แสดงให้เห็น  ,  สำเร็จ

เชษฐ์  (  Chet  )  แปลว่า  พี่

เชษฐา  (  Chetta  ,  Chestha  )  แปลว่า  พี่

เจษฎา  (  Jessada  )  แปลว่า  พี่  ,  ผู้เจริญที่สุด

กษมา  (  Kasama  )  แปลว่า  ความอดกลั้น

เกษม  (  Kasem  )  แปลว่า  สบายใจ

กษณะ  (  Kasana  )  แปลว่า  ครู่

กษาปณ์  (  Kasap  )  แปลว่า  เงินตรา

กฤษณ์  (  Kris  )  แปลว่า  ดำ

กฤษฎา  (  Kritsada  )  แปลว่า  ที่ทำแล้า

ษมา  (  Sama  )  แปลว่า  กล่าวคำขอโทษ

โฆษิต  (  Kosit  )  แปลว่า  กึกก้อง 

ภูษิต  (  Poosit  )  แปลว่า  ประดับ

ลักษณ์  (  Lak  )  แปลว่า  มีลักษณะ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์