ชื่อที่มีคำว่า ชา

     ชื่อที่มีคำว่า ชา  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ชาดา  (  Chada  )  แปลว่า  เกิด  ,  กำเนิด  ,  ตระกูล 

ชามา  (  Chama  )  แปลว่า  ลูกหญิง 

ชามารัตน์  (  Chamarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ 

ชามาภัทร์  (  Chamapat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้น่ารัก 

ชามาภัสร์  (  Chamapas  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้รุ่งเรือง 

ชามาลดา  (  Chamalada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาลูกหญิง  ,  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย

สุชาดา  (   Suchada  )  แปลว่า  ผู้มีกำเนิดดี  ,  ผู้มีตระกูลดี 

ทิชา  (  Ticha  , Thicha  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหน  ,  นก 

ทิชาพร  (  Tichaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้ 

ทิชาภรณ์  (  Tichaporn  )  แปลว่า  ผู้มีเครื่องประดับ 

ทิชาพรรณ  (  Tichapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม 

ทิชากานด์  (  Tichakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก 

ทิชาลดา  (  Tichalada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถา  ,  ผู้เป็นเชื้อสาย 

ดุจทิชา  (  Dujticha  )  แปลว่า  เหมือนนก 

พิมพ์ทิชา  (  Pimticha  )  แปลว่า  รูปนก  ,  เหมือนนก 

ปานทิชา  (  Panticha  )  แปลว่า  เหมือนนก

ปวิชาภรณ์  (  Pawitchaporn  )  แปลว่า  ผู้มีแหวนเป็นเครื่องประดับ 

ปวิชามณี  (  Pawitchamanee  )  แปลว่า  แหวนเพชร 

มโนชา  (  Manocha  )  แปลว่า  ความรัก

ณทิชา  (  Naticha  ,  Nathicha  )  แปลว่า  ที่ผู้เกิดสองหน

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ชาคร  (  Chakorn  )  แปลว่า  ความเพียร

ชาครกุล  (  Chakornkul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเพียร 

ชาครพงศ์  (  Chakornpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเพียร 

ชาครพงษ์  (  Chakornpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเพียร

ชาคริต  (  Chakrit  )  แปลว่า  ระวังอยู่  ,  ตื่นอยู่ 

ชาตรี  (  Chatree  )  แปลว่า  คนมีฝีมือ 

ชาตรีพงศ์  (  Chatreepong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีฝีมือ 

ชาตรีพงษ์  (  Chatreepong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีฝีมือ 

ชาตรีกุล  (  Chatreekul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีฝีมือ 

ชามาดา  (  Chamada  )  แปลว่า  ลูกเขย 

ชามาดร  (  Chamadon  )  แปลว่า  ลูกเขย 

จิรชาคร  (  Jirachakorn  )  แปลว่า  ผู้มีความเพียรอันยั่งยืน 

ฐิติชาคร  (  Thitichakorn  ,  Titichakorn  )  แปลว่า  ผู้ดำรงอยู่ในความเพียร

บัญชา  (  Bancha  )  แปลว่า  คำสั่ง

ปรีชา  (  Preecha  )  แปลว่า  ความรอบรู้ 

สิรปรีขา  (  Sirapreecha  )  แปลว่า  ผู้มีความรอบรู้ที่สุด 

ศิรปรีชา  (  Sirapreecha  )  แปลว่า  ผู้มีความรอบรู้ที่สุด

ประชา  (  Pracha  )  แปลว่า  หมู่คน 

ปวิชาพร  (  Pawitchaporn  )  แปลว่า  แหวนนำสุขมาให้

ทิชากานต์  (  Tichakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ลือชา  (  Luecha  )  แปลว่า  ลือโด่งดัง 

วิชชา  (  Wichcha  ,  Witcha  )  แปลว่า  ความตรัสรู้ 

อนุชา  (  Anucha  )  แปลว่า  น้อง 

อนุชาพงศ์  (  Anuchapong  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นเชื้อสาย  ,  ผู้เป็นเชื้อสายน้อง

อนุชาพงษ์  (  Anuchapong  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นเชื้อสาย  ,  ผู้เป็นเชื้อสายน้อง

อนุชากุล  (  Anuchakul  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นเชื้อสาย  ,  ผู้เป็นเชื้อสายน้อง

อาชา  (  Archa  )  แปลว่า  ม้า 

อาชาไนย  (  Archanai  )  แปลว่า  ม้าที่ฝึกดีแล้ว 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "