ชื่อที่มีคำแปลว่า ที่รัก

      ชื่อที่มีคำแปลว่า  ที่รัก  ,  ผู้เป็นที่รัก  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ  ผู้ชาย

ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   

กานด์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก 

กานดา  (  Kanda  ) แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก 

กุสุมกานด์  (  Kusumkan  )  แปลว่า  ดอกไม้อันเป็นที่รัก 

กุสุมกานต์  (  Kusumkan  )  แปลว่า  ดอกไม้อันเป็นที่รัก 

จิรกานด์  (  Jirakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันยั่งยืน 

จารุกานด์  (  Jarukan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักน่ารัก 

จารุกานต์  (  Jarukan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักน่ารัก 

จุฑากานด์  (  Jutakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่สุด 

จุฑากานต์  (  Jutakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่สุด 

ชนากานด์  (  Chanakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก 

ชนากานต์  (  Chanakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก 

ดุจกานดา  (  Dujkanda  )  แปลว่า  ดั่งผู้เป็นที่รัก 

ดุจกานตา  (  Dujkanta  )  แปลว่า  ดั่งผู้เป็นที่รัก

ทิชากานด์  (  Tichakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก 

ทิชากานต์  (  Tichakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก 

ธิดากานต์  (  Tidakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก 

ธิดากานด์  (  Tidakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก 

ผกากานด์  (  Phakakan  )  แปลว่า  ดอกไม้อันเป็นที่รัก 

ผกากานต์  (  Phakakan  )  แปลว่า  ดอกไม้อันเป็นที่รัก

พิมพ์กานด์  (  Pimkan  )  แปลว่า  แบบผู้เป็นที่รัก 

พิมพ์กานต์  (  Pimkan  )  แปลว่า  แบบผู้เป็นที่รัก

พิศกานด์  (  Piskan  )  แปลว่า  แลดูผู้เป็นที่รัก

พิศกานดา  (  Piskanda  )  แปลว่า  แลดูผู้เป็นที่รัก 

พิศกานตา  (  Piskanta  )  แปลว่า  แลดูผู้เป็นที่รัก 

มณีกานต์  (  Maneekan  )  แปลว่า  เพชรพลอยอันเป็นที่รัก  ,  ผู้เป็นที่รักดั่งเพชร

รุจิกานต์  (  Rujikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความรุ่งเรือง 

ลดากานต์  (  Ladakan  )  แปลว่า  เครือเถาอันเป็นที่รัก  ,  เชื้อสายอันเป็นที่รัก

ลักษณากานต์  (  Laksanakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีลักษณะดี 

ลักขณากานต์  (  Lakkhanakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีลักษณะดี

วิไลกานต์  (  Wilaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม 

วิมลกานต์  (  Wimolkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม 

พิสุทธิกานต์  (  Pisuttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม  ,  ผู้เป็นที่รักหมดจด

สุปรียา  (  Supreeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม  ,  ผู้เป็นที่รักยิ่ง

สุทธิกานต์  (  Suttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันหมดจด 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ที่รัก  ,  ผู้เป็นที่รัก 

ไกรกานต์  (  Kraikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักยิ่ง 

จิรกานต์  (  Jirakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันยั่งยืน 

ชัยกานต์  (  Chayakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักชนะ 

เชษฐกานต์  (  Chettakan  )  แปลว่า  พี่ผู้เป็นที่รัก 

กนิษฐกานต์  (  Kanitkan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก 

ขนิษฐกานต์  (  Khanitkan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก 

ณกานต์  (  Nakan  )  แปลว่า  ในที่รัก 

ดนุกานต์  (  Danukan  )  แปลว่า  ฉันผู้เป็นที่รัก 

ถิรกานต์  (  Thirakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันมั่นคง 

ธนกานต์  (  Tanakan  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินอันเป็นที่รัก

ธีรกานต์  (  Teerakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

นิธิกานต์  (  Nitikan  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์อันเป็นที่รัก 

พิทยากานต์  (  Pittayakan  )  แปลว่า  ความรู้อันเป็นที่รัก

พิเชฐกานต์  (  Pichetkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเจริญยิ่ง 

ภัทรกานต์  (  Pattarakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักน่ารัก 

วิสุทธิกานต์  (  Wisuttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักหมดจด

สุปรีย์  (  Supree  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักยิ่ง

สุรกานต์  (  Surakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักกล้าหาญ 

อมรกานต์  (  Amornkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันยั่งยืน 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก