ชื่อที่มีคำว่า อาภา

     ชื่อที่มีคำว่า อาภา  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

อาภา  (  Arpa  )  แปลว่า  แสง  ,  ความสว่าง  ,  รัศมี

อาภาพร  (  Arpaporn  )  แปลว่า  ความสว่างนำสุขมาให้ 

อาภาภรณ์  (  Arpaporn  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเป็นเครื่องประดับ

อาภาพรรณ  (  Arpapan  )  แปลว่า  ผู้มีแสงแห่งความงาม 

อาภาพัชร์  (  Arpapach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม

อาภามณี  (  Arpamanee  )  แปลว่า  แสงเพชร

อาภานรี  (  Arpanaree  )  แปลว่า  นางผู้มีความสว่าง 

อาภานุช  (  Arpanuch  )  แปลว่า  น้องผู้มีความสว่าง

อาภาพิมล  (  Arpapimol  )  แปลว่า  ผู้มีแสงงาม 

อาภารัชนี  (  Arparatchanee  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งราตรี

อาภารวี  (  Arparawee  ,  Arparavee  )  แปลว่า  แสงตะวัน

จิรอาภา  (  Jiraarpa  )  แปลว่า  ความสว่างอันยั่งยืน 

ชุติอาภา  (  Chutiarpa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงแห่งความรุ่งเรือง 

ดนุอาภา  (  Danuarpa  )  แปลว่า  ฉันผู้มีความสว่าง

ดุจอาภา  (  Dujarpa  )  แปลว่า  ผู้เป็นเหมือนแสงสว่าง 

ทิพย์อาภา  (  Tiparpa  ,  Thiparpa   )  แปลว่า  แสงเป็นของเทวดา 

ณัฐอาภา  (  Nattaarpa  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์ 

ณัฏฐอาภา  (  Nattaarpa  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์

พิมพ์อาภา  (  Pimarpa  )  แปลว่า  รูปความสว่าง

เพ็ญอาภา  (  Penarpa  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความสว่าง

เพียงอาภา  (  Piangarpa  )  แปลว่า  ผู้มีความสว่างเสมอ

พิศอาภา  (  Pisarpa  ) แปลว่า  ผู้มีแสงงาม 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

อาภากร  (  Arpakorn  )  แปลว่า  ผู้ทำแสงสว่าง  ,  ดวงอาทิตย์ 

อาภากานต์  (  Arpakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งแสงสว่าง

อาภาพงศ์  (  Arpapong  )  แปลว่า  แสงแห่งผู้เป็นเชื้อสาย

อาภาพงษ์  (  Arpapong  )  แปลว่า  แสงแห่งผู้เป็นเชื้อสาย 

อาภาภัสร์  (  Arpapas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง 

อาภาภัทร์  (  Arpapat  )  แปลว่า  แสงแห่งความเจริญ

อาภาพัฒน์  (  Arpapat  )  แปลว่า  แสงแห่งความเจริญ 

อาภาลักษณ์  (  Arpalak )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะรุ่งเรือง 

ฐิติอาภา  (  Thitiarpa  )  แปลว่า  ผู้ตั้งอยู่ในความสว่าง 

ถิรอาภา  (  Thiraarpa  )  แปลว่า  แสงอันยั่งยืน  ,  ผู้มีความรุ่งเรือง 

ธีรอาภา  (  Teeraarpa   )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์ 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์