ชื่อที่ออกเสียงว่า ทา

       ชื่อที่ออกเสียงว่า ทา มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ทาริกา  (  Tarika  ,  Tharika  )  แปลว่า  เด็กหญิง

นันทา  (  Nanta  ,  Nantha  )  แปลว่า  ความยินดี

สุนันทา  (  Sunanta  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดียิ่ง  ,  เป็นที่น่ายินดี

วันทา  (  Wanta  ,  Wantha  )  แปลว่า  ไหว้

วันทาภรณ์  (  Wantaporn  )  แปลว่า  ผู้มีการไหว้เป็นเครื่องประดับ

สุธาสินี  (  Sutasinee  ,  Suthasinee  )  แปลว่า  ผู้กินอาหารทิพย์

สุธาดา  (  Sutada  )  แปลว่า  ผู้สร้างงาม

สุคนธา  (  Sukonta  )  แปลว่า  กลิ่นหอม  ,  เครื่องหอม

สายธารา  (  Sietara  ,  Saitara  )  แปลว่า  สายน้ำ

เมธาพรรณ  (  Metapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งนักปราชญ์

เมธาณี  (  Metanee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์

เมธาญา  (  Metaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์

เมธาสินี  (  Metasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์

เมธาวี  (  Metawee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ 

จุฑากันย์  (  Jutakan  )  แปลว่า  ยอดหญิง

จุฑากานด์  (  Jutakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่สุด

จุฑาทิพย์  (  Jutatip  )  แปลว่า  ปิ่นทิพย์

จุฑารัตน์  (  Jutarat  )  แปลว่า  ปิ่นแก้ว

จุฑามาศ  (  Jutamas  )  แปลว่า  ปิ่นทอง

จุฑามาส  (  Jutamas  )  แปลว่า  มงกุฎพระจันทร์

จุฑาวรรณ  (  Jutawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่สุด

จุฑาพรรณ  (  Jutapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่สุด

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

คทา  (  Kata  ,  Katha  )  แปลว่า  ตะบอง

คฑาวุธ  (  Katawut  )  แปลว่า  มีตะบองเป็นอาวุธ

จุฑา  (  Juta  ,  Jutha  )  แปลว่า  ยอด  ,  ที่สุด  ,  มงกุฎ  ,  ปิ่น

จุฑากาญจน์  (  Jutakan  )  แปลว่า  ปิ่นทอง

จุฑากานต์  (   Jutakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่สุด

จุฑาเจษฎ์  (  Jutajes  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ที่สุด

จุฑาพงศ์  (  Jutapong  )  แปลว่า  ยอดแห่งเชื้อสาย

จุฑาพงษ์  (  Jutapong  )  แปลว่า  ยอดแห่งเชื้อสาย

จุฑาพัฒน์  (  Jutapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่สุด

จุฑาวัฒน์  (  Jutawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่สุด

จุฑาวัจน์  (  Jutawaj  ,  Jutawat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดีที่สุด

ธาดา  (  Tada  ,  Thada  )  แปลว่า  ผู้สร้าง  ,  พระพรหม

ธานิน  (  Tanin  )  แปลว่า  เมือง

ธานินทร์  (  Tanin  )  แปลว่า  เมืองใหญ่

ธานี  (  Tanee  )  แปลว่า  เมือง

ธารา  (  Tara  ,  Thara  )  แปลว่า  สายน้ำ  ,  ลำธาร

สุธา  (  Suta  ,  Sutha  )  แปลว่า  อาทารทิพย์  ,  น้ำทิพย์

สุธาสี  (  Sutasee  )  แปลว่า  เทวดาผู้ชาย  ,  ผู้กินอาหารทิพย์

สุธาศิน  (  Sutasin  )  แปลว่า  เทวดาผู้ชาย  ,  ผู้กินอาหารทิพย์

สุธาธาร  (  Sutatan  )  แปลว่า  สายน้ำทิพย์

เมธา  (  Meta  ,  Metha  )  แปลว่า  นักปราชญ์

เมธากุล  (  Metakul  )  แปลว่า  นักปราชญ์

เมธาพงศ์  (  Metapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

เมธาพงษ์  (  Metapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

เมธาพันธุ์  (  Metapan  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

สุเมธา  (  Sumeta  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

ศรัทธา  (  Satta  ,  Sattha  )  แปลว่า  ความเลื่อมใส  ,  ความนับถือ 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "