ชื่อที่มีคำว่า ดา

      ชื่อที่มีคำว่า ดา  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ญดา  (  Yada  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ญาดา  (  Yada  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้

ดารา  (  Dara  )  แปลว่า  ดาว

ดาราวรรษ  (  Darawas  ,  Daravas  )  แปลว่า  ฝนดาวตก

ดารากร  (  Darakorn  )  แปลว่า  หมู่ดาว

ดาริกา  (  Darika  )  แปลว่า  ดาว

ดารณี  (  Daranee  )  แปลว่า  เรือ

ชนิดา  (  Chanida  )  แปลว่า  พ่อ

ชนิดาพร  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้พ่อ

ชนิดาภรณ์  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของพ่อ

ลดา  (  Lada  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย

ลดาบงกช  (  Ladabongkoch  )  แปลว่า  เครือเถาบัว

ลดามณี  (  Ladamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งเครือเถา

เนตรลดา  (  Netlada )  แปลว่า  เครือเถาผู้นำทาง  ,  เชื้อสายผู้นำทาง

เพชรลดา  (  Pechlada  )  แปลว่า  เครือเถาเพชร  ,  เชื้อสายเพชร

จารุลดา  (  Jarulada  )  แปลว่า  เครือเถางาม  ,  เชื้อสายน่ารัก

นัดดา  (  Nadda  )  แปลว่า  หลาน

ปนัดดา  (  Panadda  )  แปลว่า  เหลน

ประไพลดา  (  Prapailada  )  แปลว่า  เครือเถางาม  ,  เชื้อสายงาม

พิศลดา  (  Pislada  )  แปลว่า  เครือเถางาม  ,  แลดูเครือเถา

พิสุทธิลดา  (  Pisuttilada  )  แปลว่า  เครือเถาหมดจด  ,  ผู้เป็นเชื้อสายหมดจด

เพ็ญลดา  (  Penlada  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเครือเถา

พนิดา  (  Panida  )  แปลว่า  ผู้หญิง

วนิดา  (  Wanida  )  แปลว่า  ผู้หญิง

ธิดา  (  Tida  ,  Thida  )  แปลว่า  ลูกหญิง

ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ

ธิดาทิพย์  (  Tidatip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา

รัชฎา  (  Ratchada  )  แปลว่า  เงิน  ,  ทำด้วยเงิน

สีดา  (  Seeda  )  แปลว่า  รอยไถ

สุชาดา  (  Suchada  )  แปลว่า  ลูกผู้มีสกุลดี  ,  ผู้มีกำเนิดดี

สุดา  (  Suda  )  แปลว่า  นาง , ผู้หญิงทั่วไป

สุดารัตน์  (  Sudarat  )  แปลว่า  นางแก้ว

ลดารัชนี  (  Ladaratchanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาแห่งราตรี ,  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งราตรี

ลดาลาวัณย์  (  Ladalawan  )  แปลว่า  เครือเถางาม ,  เชื้อสายน่ารัก

รุจิลดา  (  Rujilada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรุ่งเรือง

ศศิธิดา  (  Sasitida  )  แปลว่า  ลูกหญิงจันทรา

อาภาลดา  (  Arpalada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความสว่าง

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

กฤษฎา  (  Kritsada  )  แปลว่า  ที่มำแล้ว

เจษฎา  (  Jessada  ,  Jetsada  )   แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ที่สุด  ,  พี่

เจษฎาพงศ์  (  Jessadapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นใหญ่  ,  เชื้อสายพี่

เจษฎาพงษ์  (  Jessadapong    )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นใหญ่  ,  เชื้อสายพี่

ธาดา  (  Tada  ,  Thada  )  แปลว่า  ผู้สร้าง  ,  พระพรหม

ธาดาพงศ์  (  Tadapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้สร้าง

ธาดาพงษ์  (  Tadapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้สร้าง

ธีรธาดา  (  Teeratada  )  แปลว่า  ผู้สร้างมีปัญญา  ,  ผู้สร้างมีสติ

ปรีดา  (  Preeda  )  แปลว่า  ปลื้มใจ  ,  ยินดี

ภารดา  (  Parada  )  แปลว่า  พี่น้องชาย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์