ชื่อที่ออกเสียงว่า บัน

     ชื่อที่ออกเสียงว่า บัน  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

บรรเจิด  (  Babjerd  )  แปลว่า  งาม 

บัณฑิตา  (  Bantita  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญา  ,  นักปราชญ์ 

บัณฑิตยา  (  Bantitaya  )  แปลว่า  ความเป็นบัณฑิต  ,  ความรอบรู้ 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

บรรณ  (  Ban  )  แปลว่า  ปีก , หนังสือ , ใบไม้

บรรจง  (  Banjong  )  แปลว่า  ตั้งใจ  ,  ทำโดยระวัง

บรรจบ  (  Banjob  )  แปลว่า  ครบ  ,  สมทบ 

บรรดาศักดิ์  (  Bandasak  )  แปลว่า  ฐานะของขุนนาง

บรรพต  (  Banpot  )  แปลว่า  ภูเขา 

บรรยง  (  Banyong  )  แปลว่า  ทำให้งาม 

บรรยงก์  (  Banyong  )  แปลว่า  ที่นั่ง

บรรสาน  (  Bansan  )  แปลว่า  ทำให้ติดกัน

บรรสาร  (  Bansan  )  แปลว่า  คลี่ออก 

บรรหาน  (  Banhan  )  แปลว่า แสดง 

บรรหาร  (  Banhan  )  แปลว่า  กล่าว 

บัญชา  (  Bancha  )  แปลว่า  คำสั่ง 

บัญญัติ (  Banyat  )  ข้อบังคับ  ,  การตั้งขึ้น 

บัณฑิต  (  Bandit  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้มีปัญญา

บัณฑิตย์  (  Bandit  )  แปลว่า  ความเป็นบัณฑิต  ,  ความรอบรู้

บัน  (  Ban  )  แปลว่า  จั่ว 

บันเทิง  (  Banterng  )  แปลว่า  ยินดี  ,  เบิกบาน 

บันลือ  (  Banlue )  แปลว่า  เปล่งเสียงดังสนั่น 

สุบรรณ  (  Suban  )  แปลว่า  ครุฑ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง