ชื่อที่ออกเสียงว่า ลัย

      ชื่อที่ออกเสียงว่า ลัย มักพบในชื่อผู้หญิง    ดังนี้  อาทิเช่น 

กำไล  (  Kamlai )  แปลว่า  เครื่องประดับข้อมือ

กำไลกานต์  (  Kamlaikan  )  แปลว่า  กำไลอันเป็นที่รัก 

กำไลทอง  (  Kamlaitong  )  แปลว่า  เครื่องประดับข้อมือทองคำ

กำไลกาญจน์  (  Kamlaikan  )  แปลว่า  เครื่องประดับข้อมือทองคำ

ชลาลัย  (  Chalalai  )  แปลว่า  ทะเล  ,  แม่น้ำ 

วลัย  (  Walai  )  แปลว่า  กำไล  ,  วงกลม 

กานต์วลัย  (  Kanwalai  )  แปลว่า  กำไลอันเป็นที่รัก 

กาญจน์วลัย  (  Kanwalai  )  แปลว่า  กำไลทองคำ 

ลดาวลัย  (  Ladawalai  )  แปลว่า  เครือเถากำไล 

วัลยาวลัย  (  Wanlayawalai  )  แปลว่า  เครือเถากำไล 

ปรางวลัย  (  Prangwalai  )  แปลว่า  แก้มกลม 

ปานวลัย  (  Panwalai  )  แปลว่า  เหมือนกำไล

สุวลัย  (  Suwalai  )  แปลว่า  กำไลงาม 

เพ็ญวลัย  (  Penwalai  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยกำไล

จารุวลัย  (  Jaruwalai  )  แปลว่า  กำไลทอง

รัตนาวลัย  (  Rattanawalai  )  แปลว่า  กำไลแก้ว

วลัยมณี  (  Walaimanee   )  แปลว่า  กำไลเพชรพลอย

วลัยวัลย์  (  Walaiwan  ,  Walaiwal  )  แปลว่า  เครือเถากำไล 

พิไล  (  Pilai  )  แปลว่า  งาม 

พิไลวรรณ  (  Pilaiwan  )   แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

พิไลพรรณ  (  Pilaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง 

พิไลภรณ์  (  Pilaiporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับงาม 

พิไลพัชร์  (  Pilaipach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม 

พิไลรัตน์  (  Pilairat  )  แปลว่า  แก้วงาม

พิไลลักษณ์  (  Pilailak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม 

พิศพิไล  (  Pispilai  )  แปลว่า  งามยิ่ง

วิไล  (  Wilai  )  แปลว่า  งาม 

วิไลวรรณ  (  Wilaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง 

วิไลพรรณ  (  Wilaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง 

วิไลลักษณ์  (  Wilailak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม 

วิไลภรณ์  (  Wilaiporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับงาม 

วิไลรัตน์  (  Wilairat  )  แปลว่า  แก้วงาม 

ไฉไล  (  Chailai  )  แปลว่า  งาม 

ไฉไลลักษณ์  (  Chailailak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม 

ไฉไลนาฏ  (  Chailainat  )  แปลว่า  นางงาม 

ไฉไลลดา  (  Chailailada  )  แปลว่า  เครือเถางาม 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ