ชื่อที่มีคำว่า ไร

     ชื่อที่มีคำว่า ไร หรือ ไล ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง  ดังนี้ 

อาทิเช่น 

จุไร  (  Jurai  )  แปลว่า  ไรผม 

จุไรกานต์  (  Juraikan  )  แปลว่า  ไรผมอันเป็นที่รัก 

จุไรทิพย์  (  Juraitip ,  Juraithip  )  แปลว่า  ไรผมเป็นของเทวดา 

จุไรวรรณ  (  Juraiwan  )  แปลว่า  ผู้มีไรผมงาม 

จุไรพรรณ  (  Juraipan  )  แปลว่า  ผู้มีไรผมงาม

จุไรรัตน์  (  Jurairat  )  แปลว่า  ผู้มีไรผมงาม 

จุไรภรณ์  (  Juraiporn  )  แปลว่า  ผู้มีไรผมเป็นเครื่องประดับ 

จุไรพร  (  Juraiporn  )  แปลว่า  ไรผมนำสุขมาให้

กำไล  (  Kamlai  )  แปลว่า  เครื่องประดับข้อมือ หรือ ข้อเท้า

กำไลกาญจน์  (  Kamlaikan  )  แปลว่า  กำไลทอง 

ไฉไล  (  Chailai  )  แปลว่า  งาม 

ไฉไลลักษณ์  (  Chailailak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม 

ไฉไลลดา  (  Chailailada  )  แปลว่า  เครือเถางาม  ,  เชื้อสายงาม 

ไฉไลวัลย์  (  Chailaiwal  ,  Chailaiwan  )  แปลว่า  เครือเถางาม ,  เชื้อสายงาม 

พิไล  (  Pilai  )  แปลว่า  งาม 

พิไลวรรณ  (  Pilaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง 

พิไลพรรณ  (  Pilaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

พิไลรัตน์  (  Pilairat  )  แปลว่า  แก้วงาม

พิไลลักษณ์  (  Pilailak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม

พิไลพัชร์  (  Pilaipach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม

พิไลภัสร์  (  Pilaipas  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองงาม 

พิไลลดา  (  Pilailada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม

พิไลสินี  (  Pilaisinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง

พิไลทิพย์  (  Pilaitip  ,  Pilaithip  )  แปลว่า  ความงามเป็นของเทวดา

พิไลรัชนี  (  Pilairatchanee  )  แปลว่า  ราตรีงาม

พิไลเรขา  (  Pilairekha  )  แปลว่า  งามยิ่ง

พิไลอัปสร  (  Pilaiabsorn  )  แปลว่า  งามดั่งนางฟ้า

พรรณพิไล  (  Panpilai  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง 

เพ็ญพิไล  (  Penpilai  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความงาม

พิศพิไล  (  Pispilai  )  แปลว่า  งามยิ่ง 

พิมพ์พิไล  (  Pimpilai  )  แปลว่า  รูปงาม 

เพชรพิไล  (  Pechpilai  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม

มณีพิไล  (  Maneepilai  )  แปลว่า  เพชรงาม

อัญญาพิไล  (  Anyapilai )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่แตกต่าง

วิไล  (  Wilai  )  แปลว่า  งาม 

วิไลวรรณ  ( Wilaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง 

วิไลวัลยา  (  Wilaiwanlaya  )  แปลว่า  เครือเถางาม

วิไลกันยา  (  Wilaikanya  )  แปลว่า  นางงาม

วิไลลักษณ์  (  Wilailak  ) แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม

วิไลเลขา  (  Wilailekha  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง 

วิไลภรณ์  (  Wilaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม 

อุไร  (  Urai  )  แปลว่า  ทอง  ,  ทองคำ 

อุไรวรรณ  (  Uraiwan  )  แปลว่า  งามดั่งทอง

อุไรพรรณ  (  Uraipan  )  แปลว่า  งามดั่งทอง 

อุไรรัตน์  (  Urairat  )  แปลว่า  เพชรทอง

อุไรกานต์  (  Uraikan  )  แปลว่า  ทองคำอันเป็นที่รัก 

อุไรภรณ์  (  Uraiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ