ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " วรา "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  วรา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิ เช่น

วรากาญจน์  (  Warakan  )  แปลว่า  ทองอันประเสริฐ

วรากานต์  (  Warakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ

วรากานด์  (  Warakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ

วรารัตน์  (  Wararat  )  แปลว่า  แก้วอันประเสริฐ

วราพัชร์  (  Warapach  )  แปลว่า  แก้วอันประเสริฐ

วรามณี  (  Waramanee  )  แปลว่า  แก้วอันประเสริฐ

วรานาฏ  (  Waranat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ

วรานุช  (  Waranuch  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ

วราลักษญ์  (  Waralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ

วราลักขณา  (  Waralakkhana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ

วราลักขณ์  (  Waralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ

วราภัค  (  Warapak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีที่ประเสริฐ

วราสินี  (  Warasinee  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ

วรากมล  (  Warakamon  )  แปลว่า  ผู้มีใจอันประเสริฐ

วราภรณ์  (  Waraporn  )  แปลว่า  ผู้มีเครื่องประดับอันประเสริฐ

วราวัลย์  (  Warawal  )  แปลว่า  เชี้อสายผู้ประเสริฐ

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

วราณัฐ  (  Waranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

วรากนก  (  Warakanok  )  แปลว่า  ทองอันประเสริฐ

วรากานต์  (  Warakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ

วราชัย  (  Warachai  )  แปลว่า  การชนะที่ประเสริฐ

วราไชย  (  Warachai  )  แปลว่า  ผู้เจริญกว่าที่ประเสริฐ

วราศักดิ์  (  Warasak  )  แปลว่า  อำนาจอันประเสริฐ

วรายศ  (  Warayos  )  แปลว่า  ความดีอันประเสริฐ

วราพงศ์  (  Warapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ

วราภัทร์  (  Warapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักที่ประเสริฐ

วราพัฒน์  (  Warapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญอันประเสริฐ

วราวัฒน์  (  Warawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญอันประเสริฐ

วราวรรษ  (  Waravas  )  แปลว่า  ฝนอันประเสริฐ

วรากร  (  Warakorn  )  แปลว่า  แสงอันประเสริฐ

วรากช  (  Warakoch  )  แปลว่า  บัวอันประเสริฐ

วรากฤตย์  (  Warakrit  )  แปลว่า  ความดีอันประเสริฐ

วราพร  (  Waraporn  )  แปลว่า  ผู้นำความสุขอันประเสริฐมาให้

วราวุฒิ  (  Warawut  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้อันประเสริฐ

วราวุธ  (  Warawut  )  แปลว่า  ผู้มีอาวุธอันประเสริฐ

วราพฤกษ์  (  Warapruk  )  แปลว่า  ต้นไม้อันประเสริฐ

วราพล  (  Warapol  )  แปลว่า  ผู้มีกำลังอันประเสริฐ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ