อยากได้ชื่อที่เกี่ยวกับดอกไม้

  ชื่อที่เกี่ยวกับดอกไม้  มีทั้งชื่อ ผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กรรณิการ์  (  Kannika  )  แปลว่า  ชื่อต้นดอกไม้ชนิดหนึ่ง

กุหลาบ  (  Kulap  )  แปลว่า  ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง

กล้วยไม้  (  Kluoymai  )  แปลว่า  ชื่อต้นกล้วยไม้

กชกร   (  Kotchakorn  )  แปลว่า  บัว   ,  ไหว้

กรกช  (  Korrakoch  )  แปลว่า  บัว  ,  ไหว้

กรกมล  (  Kornkamol  )  แปลว่า  บัว  , ไหว้

พรกมล  (  Pornkamol  )  แปลว่า  บัวนำสุขมาให้

กมลพร  (  Kamolporn  )  แปลว่า  บัวนำสุขมาให้

บงกช  (  Bongkoch  )  แปลว่า  บัว

จงกล  (  Jongkol  )  แปลว่า  บัว

จงกลนี  (  Jongkolnee  )  แปลว่า  บัว

อัญชัน  (  Anchan  )  แปลว่า  ชื่อดอกอัญชัน

มะลิวัลย์  (  Maliwan  )  แปลว่า  ชื่อดอกไม้

มณฑา  (  Monta  )  แปลว่า  ชื่อต้นดอกมณฑา

มณฑาทิพย์  (  Montatip  )  แปลว่า  ดอกมณฑาเป็นของเทวดา

มณฑาภรณ์  (  Montaporn  )  แปลว่า  ผู้มีดอกมณฑาเป็นเครื่องประดับ

พิกุล  (  Pikul  )  แปลว่า  ชื่อต้นดอกพิกุล

พิกุลทอง  (  Pikultong  )  แปลว่า  ดอกพิกุลทองคำ

พิกุลทิพย์  (  Pikultip  )  แปลว่า  ดอกพิกุลเป็นของเทวดา

พวงทอง  (  Puongtong  )  แปลว่า  ชื่อต้นดอกพวงทอง

พวงชมพู  (  Puongchompoo  )  แปลว่า  ชื่อดอกพวงชมพู

รสสุคนธ์  (  Rossukon  )  แปลว่า  ชื่อต้นดอกรสสุคนธ์

รสสุคนธ์ทิพย์  (  Rossukontip  )  แปลว่า  ดอกรสสุคนธ์เป็นของเทวดา

สารภี  (  Sarapee  )  แปลว่า  ชื่อต้นดอกสารภี

ลีลาวดี  (  Leelawadee  )  แปลว่า  ดอกลั่นทม

ปทุม  (  Patum  )  แปลว่า  บัว

ปทุมวดี  (  Patumwadee  )  แปลว่า  บัว

ปทุมทิพย์  (  Patumtip  )  แปลว่า  บัวเป็นของเทวดา

ปัทมา  (  Pattama  )  แปลว่า  บัวหลวง

ปัทมาทิพย์  (  Pattamatip  )  แปลว่า    บัวเป็นของเทวดา

ปัทมาภรณ์  (  Pattamaporn  )  แปลว่า  ผู้มีบัวเป็นเครื่องประดับ

มัลลิกา  (  Mallika  )  แปลว่า  ดอกมะลิ

มัลลิกาภรณ์  (  Mallikaporn  )  แปลว่า  ผู้มีดอกมะลิเป็นเครื่องประดับ

ผกากรอง  (  Phakakrong  )  แปลว่า  ชื่อดอกผกากรอง

ผกาทิพย์  (  Phakatip  )  แปลว่า  ดอกไม้เป็นของเทวดา

ผกา  (  Phaka  )  แปลว่า  ดอกไม้

ช่อผกา  (  Chorphaka  )  แปลว่่า   ช่อดอกไม้

พวงผกา  (  Puongphaka  )  แปลว่า   พวงดอกไม้

บุปผา  (  Buppha  )  แปลว่า  ดอกไม้

บุปผาสวรรค์  (  Bupphasawan  )  แปลว่า  ดอกไม้สวรรค์

บุษบา  (  Bussaba  )  แปลว่า  ดอกไม้

บุษบาภรณ์  (  Bussapaporn  )  แปลว่า  ผู้มีดอกไม้เป็นเครื่องประดับ

บ้วแก้ว  (  Buakaeo  )  แปลว่า  ดอกบัวทำด้วยแก้ว

บัวทอง  (  Buatong  )  แปลว่า  ดอกบัวทำด้วยทองคำ

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

กมล  (  Kamol  )  แปลว่า   บัว  ,  หัวใจ  ,  ใจ

กช  (  Koch  )  แปลว่า  บัว

บัว  (  Bua  )  แปลว่า  ชื่อต้นดอกบัว

พยอม  (  Payom  )  แปลว่า  ชื่อต้นดอกพยอม

ประยงค์  (  Prayong  )  แปลว่า  ชื่อต้นดอกประยงค์

ประดู่  (  Pradoo  )  แปลว่า  ชื่อต้นดอกประดู่

สัก  (  Sak  )  แปลว่า  ต้นไม้สัก

สน  (  Son  )  แปลว่า  ต้นสน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์