ชื่อไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษ

   อยากรู้ว่าชื่อไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษ  จะแปลว่า อะไร  ชื่อมีทั้ง

ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

จันทรา  (  Jantra  )  แปลว่า  moon

ศศินา  (  Sasina  )  แปลว่า  moon

ดาริกา  (  Darika  )  แปลว่า  star

ดารา  (  Dara  )  แปลว่า  star

ประกายพฤกษ์  (  Prakiepruk  )  แปลว่า  morning star

ฟ้า  (  Fa  )  แปลว่า  blue  ,  sky

อรุณี  (  Arunee  )  แปลว่า  morn

อรุโณทัย  (  Arunotai  )  แปลว่า  morn

อโณทัย  (  Anotai  )  แปลว่า  morn

ฝน  (  Fon  )  แปลว่า  rain

น้ำฝน  (  Namfon  )  แปลว่า  rain

รุ้ง  (  Rung  )   แปลว่า  rainbow

มาตา  (  Mata  )  แปลว่า   mother

ธิดา  (  Tida  )  แปลว่า  daughter

ดนยา  (  Danaya  )  แปลว่า  daughter

ชามา  (  Chama  )  แปลว่า  daughter

รัชดา  (  Ratchada  )  แปลว่า  silver

กนิษฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  sister

ขนิษฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  sister

รัตนา  (  Rattana  )  แปลว่า  jewel

รัตนาภรณ์  (  Rattanaporn  )  แปลว่า  jewelry  ,

พัชรา  (  Patchara  )  แปลว่า  jewel

พัชราภรณ์  (  Patcharaporn  )  แปลว่า   jewelry

เพชรา  (  Petchara  )  แปลว่า  diamond

เพชราภรณ์  (  Petcharaporn  )  แปลว่า  jewelry

อัญมณี  (  Anyamanee  )  แปลว่า  jewel

อัปสร  (  Apsorn  )  แปลว่า  angel

สกุณา  (  Sakuna  )  แปลว่า  bird

มัสยา  (  Massaya  )  แปลว่า  fish

มัจฉา  (  Matcha  )  แปลว่า  fish

ปลา  (  Pla  )  แปลว่า  fish

บุปผา  (  Buppha  )  แปลว่า  flower

บุษบา  (  Bussaba  )  แปลว่า  flower

มาลี  (  Malee  )  แปลว่า  flower

สุมาลี  (  Sumalee  )  แปลว่า  flower

ผกา  (  Phaka  )  แปลว่า  flower

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

ชนก  (  Chanok  )  แปลว่า  daddy  ,  father

ดนัย  (  Danai  )  แปลว่า  son

รุ่ง  (  Rung  )  แปลว่า  morn

อรุณ  (  Arun  )  แปลว่า  morn

อุทัย  (  Utai  )  แปลว่า  morn

สุริยา  (  Suriya  )  แปลว่า  sun

สุริยัน  (  Suriyan  )  แปลว่า  sun

ศศิน  (  Sasin  )  แปลว่า  moon

กนิษฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  brother

ขนิษฐ์  (  Khanit  )  แปลว่า  brother

อนุชา  (  Anucha  )  แปลว่า  brother

ดนู  (  Danoo  )  แปลว่า  I

หนึ่ง  (  Nung  )  แปลว่า  one

ชนะ  (  Chana  )  แปลว่า  win

ศิลา  (  Sila  )  แปลว่า  stone

ต้น  (  Ton  )  แปลว่า  tree

พนา  (  Pana  )  แปลว่า  forest

วนา  (  Wana  )  แปลว่า  forest

พฤกษ์  (  Pruk  )  แปลว่า  tree

พนม  (  Panom  )  แปลว่า  mountain

ปฐม  (  Patom  )  แปลว่า  first

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก