ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " วร "

   ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  วร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

วรธิดา  (  Worratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ

วรกมล  (  Worrakamol  )  แปลว่า  ผู้มีใจอันประเสริฐ

วรกานดา  (  Worrakanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักยิ่ง

วรนาฏ  (  Worranat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ

วรนุช  (  Worranuch  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ

วรกนก  (  Worrakanok  )  แปลว่า  ทองอันประเสริฐ

วรพัชรา  (  Worrapatchara  )  แปลว่า  เพชรอันประเสริฐ

วรภัทรา  (  Worrapattra  )  แปลว่า  น่ารักดี

วรภัสรา  (  Worrapassara  )  แปลว่า  แสงงาม

วรรัตนา  (  Worrarattana  )  แปลว่า  เพชรงาม

วรดนยา  (  Worradanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ

วรชามา  (  Worrachama  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ

วรวัลยา  (  Worrawanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ

วรกัลยา  (  Worrakanlaya  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ

วรกันยา  (  Worrakanya  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

วรชัย  (  Worrachai  )  แปลว่า  การชนะที่ประเสริฐ

วรศักดิ์  (  Worrasak  )  แปลว่า  อำนาจอันประเสริฐ

วรยศ  (  Worrayos  )  แปลว่า  ความดีอันประเสริฐ

วรไชย  (  Worrachai  )  แปลว่า  ผู้เจริญประเสริฐกว่า

วรพัฒน์  (  Worrapat  )  แปลว่า  ความเจริญที่ประเสริฐ

วรวัฒน์  (  Worrawat  )  แปลว่า  ความเจริญที่ประเสริฐ

วรภัทร์  (  Worrapat  )  แปลว่า  น่ารักดี

วรพัชร์  (  Worrapach  )  แปลว่า  เพชรงาม

วรวุฒิ  (  Worrawut  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ดี

วรวุธ  (  Worrawut  )  แปลว่า  ผู้มีอาวุธอันประเสริฐ

วรพงศ์  (  Worrapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ

วรณัฐ  (  Worranat  )   แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

วรนันท์  (  Worranan  )  แปลว่า  ความยินดีที่ประเสริฐ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์