สะกดชื่อไทยเป็นภาษาอังกฤษ 2

   สะกดชื่อไทยเป็นภาษาอังกฤษ 2  ต่อจากครั้งที่แล้ว  มีชื่อที่สะกด

ด้วยสระ ( แ-้ว  = aeo )  ,  สระ  (  อื่น = uen  )  ,  สระ  ( อุ่น = un  )

มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  ที่สะกดด้วยสระ  ( แ-้ว  = aeo )  อาทิเช่น

แก้ว  (  Kaeo  )

ดวงแก้ว  (  Duongkaeo  )

แพร้ว  (  Praeo  )

แคล้ว  (  Klaeo  )

แกว  (  Kaeo  )

แวว  (  Waeo  ,  Vaeo  )

แจว  (  Jaeo  )

แจ๋ว  (  Jaeo  )

แป๋ว  (  Paeo  )

แป๊ว  (  Paeo  )

แมว  (  Maeo  )

แพรว  (  Praeo  )

แพร  (  Prae  )

แฟร์  (  Fae )

   ชื่อที่สะกดด้วยสระ  ( อื่น  = uen  )  อาทิเช่น

รื่น  (  Ruen  )

ชื่น  (  Chuen  )

    ชื่อที่สะกดด้วยสระ  (  อุ่น = un  )

อุ่น  (  Aun  )

อุ่นเรือน  (  Aunruan  )

องุ่น  (  Angun  )

   ชื่อผู้ชาย  ที่สะกดด้วยสระ  (  แ-้ว = aeo  ) อาทิเช่น

แคล้ว  (  Klaeo  )

แม้ว  (  Maeo  )

    ชื่อที่สะกดด้วยสระ  (  อื่น = uen  )  อาทิเช่น

ชื่น  (  Chuen  )

คลื่น  (  Kluen  )

ปื่น  (  Puen  )

ปืน  (  Puen  )

คืน  (  Kuen  )

ฟืน  (  Fuen  )

ฟื้น  (  Fuen  )

อื้น  (  Auen  )

    ชื่อที่สะกดด้วยสระ  ( อุ่น  =un  )

อุ่น  (  Aun  )

ขุ่น  (  Khun  )

ขุน  (  Khun  )

ขุนทอง  (  Khuntong  )

ชุน  (  Chun  )

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ