ชื่อที่เกี่ยวกับเงินๆทองๆ

  ชื่อที่เกี่ยวกับเงินๆ ทองๆ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

หิรัญญา  (  Hiranya  )  แปลว่า  เงิน

รัชดา   (  Ratchada  )  แปลว่า  เงิน

กาญจนา  (  Kanjana  )  แปลว่า  ทองคำ

กาญจนาภรณ์  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ

กัญจนา   (  Kanjana  )  แปลว่า  ทองคำ

กัญจนาภรณ์  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ

กนกภรณ์  (  Kanokporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ

เพชรา  (  Petchara  )  แปลว่า  เพชร

เพชราภรณ์  (  Petcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร

รัตนาภรณ์  (  Rattanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร

หิรัญญาภรณ์  (  Hiranyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเงิน

ธนาภรณ์  (  Tanaporn  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์เป็นเครื่องประดับ

รัชดาภรณ์  (  Ratchadaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเงิน

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

หิรัญ  (  Hiran  )  แปลว่า  เงิน

หิรัญพงศ์  (  Hiranyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเงิน

กนก  (  Kanok  )  แปลว่า  ทองคำ

กนกพงศ์  (  Kanokpong  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง

กาญจน์  (  Kan  )  แปลว่า  ทองคำ

กัญจน์  (  Kan  )   แปลว่า  ทองคำ

เพชร  (  Prt  ,  Pech  )  แปลว่า  หินมีค่า

พัชร์  (  Pach  )  แปลว่า  เพชร

พัชรพงศ์  (  Patcharapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร

พัชรวัฒน์  (  Patcharawat  )  แปลว่า  เพชรแห่งความเจริญ

ธนวัฒน์  (  Tanawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจิญด้วยทรัพย์

ธนพัฒน์  (  Tanapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญด้วยทรัพย์

ธนกาญจน์  (  Tanakan  )  แปลว่า  ผู้มีทองเป็นทรัพย์

ธนพัชร์  (  Tanapach  )  แปลว่า  ผู้มีเพชรเป็นทรัพย์

ธนพงศ์  (  Tanapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีทรัพย์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ