ชื่อที่ขึ้นต้นด้วย " เ-ือน "

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  เ-ือน  "  มีหลายคำ  มีทั้งชื่อ ผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิ เช่น

เดือน  (  Duan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

เดือนทิพย์  (  Duantip  )  แปลว่า  ดวงจันทร์เป็นของเทวดา

เดือนเพ็ญ  (  Duanpen  )  แปลว่า  จันทร์เต็มดวง

เดือนฉาย  (  Duanchie  )  แปลว่า  แสงจันทร์วันเพ็ญ

เดือนรัชนี  (  Duanratchanee  )  แปลว่า  เดือนมืด

เดือนลดา  (  Duanlada  )  แปลว่า  เชื้อสายจันทร์

เดือนดารา  (  Duandara  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

เตือน  (  Tuan  )  แปลว่า  ให้ระวัง  ,  เป็นที่ระลึก

เตือนใจ  (  Tuanjai  )  แปลว่า  ให้เป็นที่ระลึก

เตือนตา  (  Tuan  )  แปลว่า  ให้ระวังสิ่งที่เห็น  ,  ให้เป็นที่ระลึก

เรือน  (  Ruan  )  แปลว่า  บ้าน

เรือนทิพย์  (  Ruantip  )  แปลว่า  บ้านเป็นของเทวดา

เรือนทอง  (  Ruantong  )  แปลว่่า  บ้านทองคำ

เรือนเพชร  (  Ruanpech  )  แปลว่า  บ้านเพชร

เรือนแก้ว  (  Ruankaeo  )  แปลว่า  บ้านแก้ว

ชื่อผู้ชาย   อาทิ  เช่น

เชือน  (  Chuan  )  แปลว่า  ชักช้า

เพื่อน  (  Puan  )  แปลว่า  มิตร   สหาย

เลื่อน  (  Luan  )  แปลว่า  เคลื่อน

เคลื่อน  (  Kluan  )  แปลว่า  เลื่อนไปจากที่เดิม

เพื่อม  (  Puam  )  แปลว่า  เต็ม  ล้น  กระเพื่อม

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ