ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วรา

      ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  วรา  มีดังนี้  อาทิเช่น  

วร  (  Worra  ,  Vorra  )  แปลว่า  ประเสริฐ  ,  เลิศ  ,  พร  ,  ยอดเยี่ยม  

วรา  (  Wara  ,  Vara  )  แปลว่า  ประเสริฐ  ,  เลิศ  ,  พร  ,  ยอดเยี่ยม  

วรากุล  (  Warakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ  

วราพันธุ์  (  Warapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ  

วราวัลย์  (  Warawan  ,  Warawal  )  แปลว่า  เครือเถาผู้ประเสริฐ  ,  เชื้อสายผู้ประเสริฐ  

วรวัลยา  (  Worrawanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ 

วรวัลลี  (  Worrawanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ  

วรลดา  (  Worralada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ  

เครือวรา  (  Kruawara  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ  

วรกนา  (  Worrakana  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้ประเสริฐ  

วรกนิษฐ์  (  Worrakanis  )  แปลว่า  น้องผู้ประ้สริฐ  

วรกนิฏฐ์  (  Worrakanit  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ  

วรกนิฎฐ์  (  Worrakanid  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ  

วรขนิษฐ์  (  Worrakhanis  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ  

วรขนิฏฐ์  (  Worrakhanit  )  แปลว่า  นัองผู้ประเสริฐ  

วรขนิฎฐ์  (  Worrakhanid  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ  

วรนุช  (  Worranuch  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ  

วรชามา  (  Worrachama  ) แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ  

วรดนุชา  (  Worradanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ  

วรดนยา  (  Worradanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ  

วรธิดา  (  Worratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ  

วรชไม  (  Worrachamai  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐทั้งคู่  

วรดนุ  (  Worradanu  )  แปลว่า  ฉันเลิศ  ,  พรฉัน  

วรกัญญา  (  Worrakanya  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ  

วรกันยา  (  Worrakanya  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ  

วรกัลยา  (  Worrakanlaya  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ  

วรนาฏ  (  Worranat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ  

วรนาถ  (  Worranath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ  

วรสินี  (  Worrasinee  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ  

วรสุดา  (  Worrasuda  )  แปลว่า  นางผู็ประเสริฐ  

วรณัฐ  (  Worranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ  

วรณัฏฐ์  (  Worranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ  

วรญาดา  (  Worrayada  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ  

วรญาตา  (  Worrayata  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ  

วรพิชญา  (  Worrapitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ  

วรกาญจน์  (  Worrakan  )  แปลว่า  ทองอันประเสริฐ  

วรพัชร์  (  Worrapach  )  แปลว่า  เพชรอันประเสริฐ  

วรมณี  (  Worramanee  )  แปลว่า  เพชรอันประเสริฐ  

วรรัตน์  (  Worrarat  )  แปลว่า  เพชรอันประเสริฐ  

วรากัญญ์  (  Warakan  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ  

วรากันย์  (  Warakan  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ  

วรากานต์  (  Warakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ  

วรากาญจน์  (  Warakan  )  แปลว่า  ทองอันประเสริฐ  

วราพัชร์  (  Warawach  )  แปลว่า  เพชรอันประเสริฐ  

วรารัตน์  (  Wararat  )  แปลว่า  เพชรอันประเสริฐ  

วรานาฏ  (  Waranat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ  

วรานาถ  (  Waranat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ  

วราสินี  (  Warasinee  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ  

วราสุดา  (  Warasuda  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ  

วราพรรณ  (  Warapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันประเสริฐ  

วราวรรณ  (  Warawan  )  แปลว่า  ผู้มีคว่มงามอันประเสริฐ  

วราวัลลี  (  Warawanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ  

วราภรณ์  (  Waraporn  )  แปลว่า  ผู้มีเครื่องประดับอันประเสริฐ  

วราพร  (  Waraporn  )  แปลว่า  ผู้มีพรอันประเสริฐ  

วราศิริ  (  Warasiri  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่ประเสริฐ  

วราสิริ  (  Warasiri  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่ประเสริฐ  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ