ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วารี

       ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วารี  มีดังนี้  อาทิเช่น  

วารี  (  Waree  ,  Varee  )  แปลว่า  น้ำ 

วารีกุล  (  Wareekul  )  แปลว่า  เชื้อสายน้ำ  

วารีทิพย์  (  Wareethip  ,  Wareetip  )  แปลว่า  น้ำเป็นของเทวดา  

วารีธาร  (  Wareetan  )  แปลว่า  ลำน้ำ  

เครือวารี  (  Kruawaree  )  แปลว่า  เชื้อสายน้ำ  

วัลยาวารี  (  Wanlayawaree  )  แปลว่า  เชื้อสายน้ำ

ลดาวารี  (  Ladawaree  )  แปลว่า  เชื้อสายน้ำ  

กนาวารี  (  Kanawaree  )  แปลว่า  เด็กหญิงน้ำ  

กนิษฐ์วารี  (  Kaniswaree  )  แปลว่า  น้องน้ำ  

กนิฏฐ์วารี  (  Kanitwaree  )  แปลว่า  น้องน้ำ  

กนิฎฐ์วารี  (  Kanidwaree  )  แปลว่า  น้องน้ำ  

ขนิษฐ์วารี  (  Khaniswaree  )  แปลว่า  น้องน้ำ  

ขนิฏฐ์วารี  (  Khanitwaree  )  แปลว่า  น้องน้ำ  

ขนิฎฐ์วารี  (  Khanidwaree  )   แปลว่า  น้องน้ำ  

ชามาวารี  (  Chamawaree  )  แปลว่า  ลูกหญิงน้ำ  

ดนยาวารี  (  Danayawaree  )  แปลว่า  ลูกหญิงน้ำ  

ดนุชาวารี  (  Danuchawaree  )  แปลว่า  ลูกหญิงน้ำ  

ธิดาวารี  (  Thidawaree  ,  Tidawaree  )  แปลว่า  ลูกหญิงน้ำ  

ขจีวารี  (  Khajeewaree  )  แปลว่า  น้ำงาม  

พิมลวารี  (  Pimolwaree  )  แปลว่า  น้ำงาม  

วิมลวารี  (  Wimolwaree  )  แปลว่า  น้ำงาม  

ฐิติวารี  (  Thitiwaree  )  แปลว่า  น้ำดำรงอยู่  

ดนุวารี  (  Danuwaree  )  แปลว่า  ฉันน้ำ  

ดุจวารี  (  Dujwaree  )  แปลว่า  เหมือนน้ำ  

พิมพ์วารี  (  Pimwaree  )  แปลว่า  รูปน้ำ  ,  แบบน้ำ  

พิสุทธิวารี  (  Pisuttiwaree  )  แปลว่า  น้ำสะอาด  ,  น้ำบริสุทธิ์  

สกาววารี  (  Sakaowaree  )  แปลว่า  น้ำสะอาด  

ทิพย์วารี  (  Thipwaree  ,  Tipwaree  )  แปลว่า  น้ำเป็นของเทวดา  

ธัญวารี  (  Tanyawaree  )  แปลว่า  น้ำดี  ,  น้ำรุ่งเรือง  

ผกาวารี  (  Phakawaree  )  แปลว่า  ดอกไม้น้ำ  

สุวารี  (  Suwaree  )  แปลว่า  น้ำดี  ,  น้ำงาม  

สุววารี  (  Suwawaree  )  แปลว่า  น้ำดี  ,  น้ำงาม  

สุทธิวารี  (  Suttiwaree  )  แปลว่า  น้ำสะอาด  ,  น้ำบริสุทธิ์  

ศิริวารี  (  Siriwaree  )  แปลว่า  น้ำแห่งความเจริญ  

สิริวารี  (  Siriwaree  )  แปลว่า  น้ำแห่งความเจริญ  

ภัสราวารี  (  Passarawaree  )  แปลว่า น้ำแห่งแสงสว่าง  

อาภาวารี  (  Arpawaree  )  แปลว่า  น้ำแห่งแสงสว่าง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ