ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า จี

        ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า จี  มีดังนี้  อาทิเช่น  

ขจี  (  Khajee  )  แปลว่า  งาม  ,  นุ่ม  ,  เขียวสด  

ขจีกุล  (  Khajeekul  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  ,  เชื้อสายนุ่ม  

ขจีพันธุ์  (  Khajeepan  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  ,  เชื้อสายนุ่ม  

ขจีวัลย์  (  Khajeewan  ,  Khajeewal  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  ,  เครือเถางาม  

ขจีลดา  (  Khajeelada  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

ขจีวัลยา  (  Khajeewanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

เครือขจี  (  Kruakhajee  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

วัลยาขจี  (  Wanlayakhajee  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

ลดาขจี  (  Ladakhajee  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

จีร  (  Jeera  )  แปลว่า  นาน  ,  ยั่งยืน  ,  ช้า  

จีรกุล  (  Jeerakul  )  แปลว่า  เชื้อสายยั่งยืน  

จีรพันธุ์  (  Jeerapan  )  แปลว่า  เชื้อสายยั่งยืน  

จีรวัลย์  (  Jeerawan  ,  Jeerawal  )  แปลว่า  เชื้อสายยั่งยืน  

จีรวัลยา  (  Jeerawanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายยั่งยืน  

จีรวัลลี  (  Jeerawanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายยั่งยืน  

จีรกนา  (  Jeerakana  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้ยั่งยืน  

จีรกัญญา  (  Jeerakanya  )  แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน  

จีรกันยา  (  Jeerakanya  )  แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน  

จีรนารี  (  Jeeranaree  )  แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน  

จีรนาฏ  (  Jeeranat  )  แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน  

จีรนาถ  (  Jeeranath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่งที่ยั่งยืน  

จีรนุช  (  Jeeranuch  )  แปลว่า  น้องผู้ยั่งยืน  

จีรกนิษฐ์  (  Jeerakanis  )  แปลว่า  น้องผู้ยั่งยืน  

จีรกนิฏฐ์  (  Jeerakanit  )  แปลว่า  น้องผู้ยั่งยืน  

จีรกนิฎฐ์  (  Jeerakanid  )  แปลว่า  น้องผู้ยั่งยืน  

จีรขนิษฐ์  (  Jeerakhanis  )  แปลว่า  น้องผู้ยั่งยืน  

จีรขนิฏฐ์  (  Jeerakhanit  )  แปลว่า  น้องผู้ยั่งยืน  

จีรขนิฎฐ์  (  Jeerakhanid  )  แปลว่า  น้องผู้ยั่งยืน  

จีรสินี  (  Jeerasinee  )  แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน  

จีรสุดา  (  Jeerasuda  )  แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน  

จีรชามา  (  Jeerachama  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ยั่งยืน  

จีรดนุชา  (  Jeeradanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ยั่งยืน  

จีรดนยา  (  Jeeradanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ยั่งยืน  

จีรธิดา  (  Jeeratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ยั่งยืน  

จีรพรรณ  (  Jeerapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่ยั่งยืน  

จีรวรรณ  (  Jeerawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่ยั่งยืน  

จีรพิมล  (  Jeerapimol  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยั่งยืน  

จีรวิมล  (  Jeerawimol  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยั่งยืน  

จีรณัฐ  (  Jeeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน  

จีรณัฏฐ์  (  Jeeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน  

จีรพิชญา  (  Jeerapitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน  

จีรนันท์  (  Jeeranan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีที่ยั่งยืน  

พจี  (  Pajee  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ  

พจีกานต์  (  Pajeekan  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำอันเป็นที่รัก  

รุจี  (  Rujee  )  แปลว่า  ความงาม  ,  แสง  ,  ความรุ่งเรือง  

รุจีกานต์  (  Rujeekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักรุ่งเรือง  

วจี  (  Wajee  ,  Vajee  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ  

วจีกานต์  (  Wajeekan  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำอันเป็นที่รัก  

ศจี  (  Sajee  )  แปลว่า  ความชำนาญในการพูด  

ศจีกานต์  (  Sajeekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความชำนาญในการพูด  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ