ภัสร์ชื่อผู้หญิง

      ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ภัสร์  หรือ ภัสร  หรือ  ภัสรา  

ภัสร  ,  ภัสรา   (  Passara  ,  Patsara  )  แปลว่า  แสง  ,  แสงสว่าง  , รัศมี  

ภัสร์  (  Pas  ,  Pat  )  แปลว่า  แสง  ,  แสงสว่าง  ,  รัศมี  

ภัสสร  (  Passorn  ,  Patsorn  )  แปลว่า  แสง  ,  แสงสว่าง  ,  รัศมี  

ภัสรากุล  (  Passarakul  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งเชื้อสาย  

ภัสราพันธุ์  (  Passarapan  )  แปลว่า  เชื้อสายมีแสงสว่าง  

ภัสราวัลลี  (  Passarawanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายมีแสงสว่าง  

ภัสราวัลย์  (  Passarawan  ,  Patsarawal  )  แปลว่า  เชื้อสายมีแสงสว่าง  

วัลยาภัสร์  (  Wanlayapas  ,  Wanlayapat  )  แปลว่า  เชื้อสายมีแสงสว่าง  

ลดาภัสร์  (  Ladapas  ,  Ladapat  )  แปลว่า  เชื้อสายมีแสงสว่าง  

ภัสรากานต์  (  Passarakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีแสงสว่าง  

กนิษฐาภัสร์  (  Kanistapas  ,  Kanistapat  )  แปลว่า  น้องผู้มีแสงสว่าง  

กนิฏฐาภัสร์  (  Kanittapas  ,  Kanittapat  )  แปลว่า  น้องผู้มีแสงสว่าง  

กนิฎฐาภัสร์  (  Kanidtapas  ,  Kanidtapat  )  แปลว่า  น้องผู้มีแสงสว่าง

ขนิษฐาภัสร์  (  Khanistapas  ,  Khanistapat  )  แปลว่า  น้องผู้มีแสงสว่าง  

ขนิฏฐาภัสร์  (  Khanittapas  ,  Khanittapat  )  แปลว่า  น้องผู้มีแสงสว่าง  

ขนิฎฐาภัสร์  (  Khanidtapas  ,  Khanidtapat  )  แปลว่า  น้องผู้มีแสงสว่าง  

กนาภัสร์  (  Kanapas  ,  Kanapat  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้มีแสงสว่าง  

ชามาภัสร์  (  Chamapas  ,  Chamapat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีแสงสว่าง  

ดนยาภัสร์  (  Danayapas  ,  Danayapat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีแสงสว่าง  

ดนุชาภัสร์  (  Danuchapas  ,  Danuchapat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีแสงสว่าง  

ธิดาภัสร์  (  Tidapas  ,  Tidapat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีแสงสว่าง  

กัญญาภัสร์  (  Kanyapas  ,  Kanyapat  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

กันยาภัสร์  (  Kanyapas  ,  Kanyapat  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

กัลยาภัสร์  (  Kanlayapas  ,  Kanlayapat  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

ดนุภัสร์  (  Danupas  ,  Danupat  )  แปลว่า  ฉันผู้มีแสงสว่าง  

ทิชาภัสร์  (  Tichapas  ,  Tichapat  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง  

ชไมภัสร์  (  Chamaipas  ,  Chamaipat  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างทั้งคู่   

สินีภัสร์  (  Sineepas  ,  Sineepat  )  แปลว่า  นางงามผู้มีแสงสว่าง  

สุดาภัสร์  (  Sudapas  ,  Sudapat  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

ภัสราทิพย์  (  Passarathip  ,  Passaratip  )  แปลว่า  แสงสว่างเป็นของเทวดา  

ภัสราภรณ์  (  Passaraporn  ,  Patsaraporn  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเป็นเครื่องประดับ  

ภัสราพร  (  Passaraporn  ,  Patsaraporn  )  แปลว่า  แสงสว่างนำสุขมาให้  

ภัสราพรรณ  (  Passarapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเป็นแสงสว่าง  

ภัสราวรรณ  (  Passarawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเป็นแสงสว่าง  

พิมลภัสร์  (  Pimolpas  ,  Pimolpat  )  แปลว่า  ผู้มีแสงงาม  

พิไลภัสร์  (  Pilaipas  ,  Pilaipat  )  แปลว่า  ผู้มีแสงงาม  

วิมลภัสร์  (  Wimolpas  ,  Wimolpat  )  แปลว่า  ผู้มีแสงงาม  

วิไลภัสร์  (  Wilaipas  ,  Wilaipat  )  แปลว่า  ผู้มีแสงงาม  

ประไพภัสร์  (  Prapaipas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงงาม  

ประภาภัสร์  (  Prapapas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างยิ่ง  

ประดุจภัสร์  (  Pradujpas  )  แปลว่า  เหมือนแสง  

ดุจภัสรา  (  Dujpassara  )  แปลว่า  เหมือนแสง  

เพียงภัสร์  (  Piangpas  )  แปลว่า  เหมือนแสง  

พิมพ์ภัสร์  (  Pimpas  )  แปลว่า  รูปแสง  

เพ็ญภัสร์  (  Penpas  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยแสงสว่าง  

พิมพ์ภัสรา  (  Pimpassara  )  แปลว่า  รูปแสง  

เพ็ญภัสรา  (  Penpassara  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยแสงสว่าง  

ชไมภัสรา  (  Chamaipassara  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างทั้งคู่  

รพีภัสร์  (  Rapeepas  ,  Rapeepat  )  แปลว่า  แสงตะวัน  

รวีภัสร์  (  Raweepas ,  Raweepat  )  แปลว่า  แสงตะวัน  

รำไพภัสร์  (  Rampaipas  )  แปลว่า  แสงตะวัน    

ศศิภัสร์  (  Sasipas  )  แปลว่า  แสงจันทร์  

ฤทัยภัสร์  (  Rutaipas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างแห่งใจ  

หทัยภัสร์  (  Hataipas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างแห่งใจ  

วิภาภัสร์  (  Wipapas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงแห่งความงดงาม  

สกาวภัสร์  (  Sakaopas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสะอาด  

อาภาภัสร์  (  Arpapas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างยิ่ง  

ณภัสสร  (  Napassorn   ,  Napatsorn  )  แปลว่า  ที่มีแสงสว่าง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ