ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า จิตรา

      ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า จิตรา  มีดังนี้  อาทิเช่น  

จิตรา  (  Jittra  )  แปลว่า  งดงาม  

จิตรากุล  (  Jittrakul  )  แปลว่า  เชื้อสายงดงาม  

จิตราพันธุ์  (  Jittrapan  )  แปลว่า  เชื้อสายงดงาม  

จิตราวัลลี  (  Jittrawanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายงดงาม  

จิตราวัลยา  (  Jittrawanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายงดงาม  

เครือจิตรา  (  Kruajittra  )  แปลว่า  เชื้อสายงดงาม  

จิตรากนา  (  Jittrakana  )  แปลว่า  เด็กหญิงงดงาม  

จิตรากนิษฐ์  (  Jittrakanis  )  แปลว่า  น้องงดงาม  

จิตรากนิฏฐ์  (  Jittrakanit  )  แปลว่า  น้องงดงาม  

จิตรากนิฎฐ์  (  Jittrakanid  )  แปลว่า  น้องงดงาม  

จิตราขนิษฐ์  (  Jittrakhanis  )  แปลว่า  น้องงดงาม  

จิตราขนิฏฐ์  (  Jittrakhanit  )  แปลว่า  น้องงดงาม  

จิตราขนิฎฐ์  (  Jittrakhanid  )  แปลว่า  น้องงดงาม  

จิตรานุช  (  Jittranuch  )  แปลว่า  น้องงดงาม  

จิตราชามา  (  Jittrachama  )  แปลว่า  ลูกหญิงงดงาม  

จิตราดนุชา  (  Jittradanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงงดงาม  

จิตราดนยา  (  Jittradanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงงดงาม  

จิตราธิดา  (  Jittratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงดงาม  

จิตรากัญญา  (  Jittrakanya  )  แปลว่า  นางผู้งดงาม  

จิตรากันยา  (  Jittrakanya  )  แปลว่า  นางผู้งดงาม  

จิตรานาฏ  (  Jittranat  )  แปลว่า  นางผู้งดงาม  

จิตราสินี  (  Jittrasinee  )  แปลว่า  นางผู้งดงาม  

จิตราสุดา  (  Jittrasuda  )  แปลว่า  นางผู้งดงาม  

จิตราพรรณ  (  Jittrapan  )  แปลว่า   ผู้มีความงดงาม  

จิตราวรรณ  (  Jittrawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงาม  

จิตราทิพย์  (  Jittrathip  ,  Jittratip  )  แปลว่า  งดงามเป็นของเทวดา  

จิตราผกา  (  Jittraphaka  )  แปลว่า  ผู้งดงามดั่งดอกไม้  

ดุจจิตรา  (  Dujjittra  )  แปลว่า  เหมือนงดงาม  

พิมพ์จิตรา  (  Pimjittra  )  แปลว่า  รูปงดงาม  

เพ็ญจิตรา  (  Penjittra  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความงดงาม  

พิจิตรา  (  Pijittra  )  แปลว่า  งดงาม  

ผกาจิตรา  (  Phakajittra  )  แปลว่า  ผู้งดงามดั่งดอกไม้  

วิจิตรา  (  Wijittra  ,  Vijittra  )  แปลว่า  งดงาม  

ศศิจิตรา  (  Sasijittra  )  แปลว่า  จันทร์งดงาม  

ศิริจิตรา  (  Sirijittra  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามยิ่ง  

สิริจิตรา  (  Sirijittra  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามยิ่ง  

สกาวจิตรา  (  Sakaojittra  )  แปลว่า  ผู้สะอาดงดงาม  

สุจิตรา  (  Sujittra  )  แปลว่า  งดงามยิ่ง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ