ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า ป ( ปะ )

      ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า ป (ปะ )  มีดังนี้  อาทิเช่น  

ปกรณ์  (  Pakorn  )  แปลว่า  หนังสือ  ,  ตำรา  

ปกรณ์กุล  (  Pakornkul  )  แปลว่า  เชื้อสายตำรา  

ปกรณ์พงษ์  (  Pakornpong  )  แปลว่า  เชื้อสายตำรา  

ปกรณ์พงศ์  (  Pakornpong  )  แปลว่า  เชื้อสายตำรา  

ปกรณ์พันธุ์  (  Pakornpan  )  แปลว่า  เชื้อสายตำรา  

ปกรณ์กานต์  (  Pakornkan  )  แปลว่า  ตำราอันเป็นที่รัก  

ปิยปกรณ์  (  Piyapakorn  )  แปลว่า  ตำราอันเป็นที่รัก  

ณัฐปกรณ์  (  Natpakorn  )  แปลว่า  ตำรานักปราชญ์  

ณัฏฐ์ปกรณ์  (  Natpakorn  )  แปลว่า  ตำราแห่งนักปราชญ์  

ฐิติปกรณ์  (  Thitipakorn  )  แปลว่า  ตำราดำรงอยู่  

ธิติปกรณ์  (  Thitipakorn  )  แปลว่า  ตำราแห่งความมั่นคง  

วิชญ์ปกรณ์  (  Wichpakorn  )  แปลว่า  ตำรานักปราชญ์  

วิทย์ปกรณ์  (  Witpakorn  )  แปลว่า  ตำราแห่งความรู้  

ปฐม  (  Patom  )  แปลว่า  ทีแรก  ,  เบื้องแรก  

ปฐมกุล  (  Patomkul  )  แปลว่า  เชื้อสายคนแรก  

ปฐมพงษ์  (  Patompong  )  แปลว่า  เชื้อสายคนแรก  

ปฐมพงศ์  (  Patompong  )  แปลว่า  เชื้อสายคนแรก  

ปฐมพันธุ์  (  Patompan  )  แปลว่า  เชื้อสายคนแรก  

ปฐมดนัย  (  Patomdanai  )  แปลว่า  ลูกชายคนแรก  

ปฐมกานต์  (  Patomkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักคนแรก  

ปฐมปิยะ  (  Patompiya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักคนแรก  

ปฐมธีระ  (  Patomteera  )  แปลว่า  นักปราชญ์คนแรก  

ปฐมพีระ  (  Patompeera  )  แปลว่า  ผู้กล้าคนแรก  

ปฐมวีระ  (  Patomweera  )  แปลว่า  แปลว่า  ผู้กล้าคนแรก  

ปฐมชัย  (  Patomchai  )  แปลว่า  การชนะครั้งแรก  

ปฐมไชย  (  Patomchai  )  แปลว่า  การเจริญกว่าครั้งแรก  

ปฐมเดช  (  Patomdech  )  แปลว่า  ชื่อเสียงครั้งแรก  

ปฐมวุฒิ  (  Patomwut  )  แปลว่า  ความเจริญครั้งแรก  

ปฐมวิชญ์  (  Patomwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์คนแรก  

ปฐมวิทย์  (  Patomwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ครั้งแรก  

ปฐมพัฒน์  (  Patompat  )  แปลว่า  ความเจริญครั้งแรก  

ปฐมวัฒน์  (  Patomwat  )  แปลว่า  ความเจริญครั้งแรก  

ปฐมวัจน์  (  Patomwaj  ,  Patomwat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำครั้งแรก   

ปฐมศักดิ์  (  Patomsak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถครั้งแรก  

ปฐมสวัสดิ์  (  Patomsawas  ,  Patomsavas  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองครั้งแรก  

ปฐมสิทธิ์  (  Patomsit  )  แปลว่า  ผู้มีความสำเร็จครั้งแรก  

ปฏิภาณ  (  Patipan  )  แปลว่า  ผู้มีไหวพริบดี  

ปฏิภาณกุล  (  Patipankul  )  แปลว่า  เชื้อสายมีไหวพริบดี  

ปฏิภาณพงษ์  (  Patipanpong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีไหวพริบดี  

ปฏิภาณพงศ์  (  Patipanpong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีไหวพริบดี  

ปทีป  (  Pateep  )  แปลว่า  โคมไฟ  

ปทีปกุล  (  Pateepkul  )  แปลว่า  เชื้อสายโคมไฟ  

ปทีปพงษ์  (Pateeppong  )  แปลว่า  เชื้อสายโคมไฟ  

ปทีปพงศ์  (  Pateepong  )  แปลว่า  เชื้อสายโคมไฟ  

ปทีปพันธุ์  (  Pateepan  )  แปลว่า  เชื้อสายโคมไฟ  

ปริญญา  (  Parinya  )  แปลว่า  กำหนดชั้นความรู้ที่ผ่านมหาวิทยาลัย  ,  ความกำหนดรู้  

ปริญญากุล  (  Parinyakul  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความกำหนดรู้  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ