ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่าวลัย

       ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วลัย  มีดังนี้  อาทิเช่น  

วลัย  (  Walai  ,  Valai  )  แปลว่า  กำไล  

วลัยกุล  (  Walaikul  )  แปลว่า  เชื้อสายกำไล  

วลัยพันธุ์  (  Walaipan  )  แปลว่า  เชื้อสายกำไล  

วลัยวัลยา  (  Walaiwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายกำไล  

วลัยวัลลี  (  Walaiwanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายกำไล  

วลัยลดา  (  Walailada  )  แปลว่า  เชื้อสายกำไล  

เครือวลัย  (  Kruawalai  )  แปลว่า  เชื้อสายกำไล  

ดุจวลัย  (  Dujwalai  )  แปลว่า  เหมือนกำไล  

พิมพ์วลัย  (  Pimwalai  )  แปลว่า  รูปกำไล  ,  แบบกำไล  

เพียงวลัย  (  Piangwalai  )  แปลว่า  เหมือนกำไล  

ชามาวลัย  (  Chamawalai  )  แปลว่า  ลูกหญิงกำไล  

ดนุชาวลัย  (  Danuchawalai  )  แปลว่า  ลูกหญิงกำไล  

ดนยาวลัย  (  Danayawalai  )  แปลว่า  ลูกหญิงกำไล  

ธิดาวลัย  (  Tidawalai  )  แปลว่า  ลูกหญิงกำไล  

วลัยกาญจน์  (  Walaikan  )  แปลว่า  กำไลทอง  

วลัยกนก  (  Walaikanok  )  แปลว่า  กำไลทอง  

กนกวลัย  (  Kanokwalai  )  แปลว่า  กำไลทอง  

จารุวลัย  (  Jaruwalai  )  แปลว่า  กำไลงาม  ,  กำไลทอง  

พัชรวลัย  (  Patcharawalai  )  แปลว่า  กำไลเพชร  

รัตนวลัย  (  Rattanawalai  )  แปลว่า  กำไลเพชร  

บุษราวลัย  (  Bussarawalai  ,  Butsarawalai  )  แปลว่า  กำไลพลอยสีเหลือง  

วลัยมณี  (  Walaimanee  )  แปลว่า  กำไลเพชรพลอย  

วลัยมรกต  (  Walaimorrakot  )  แปลว่า  กำไลพลอยสีเขียว  

วลัยไพลิน  (  Walaipailin  )  แปลว่า  กำไลพลอยสีน้ำเงิน  

จิตราวลัย  (  Jittrawalai  )  แปลว่า  กำไลงดงาม  

พิมลวลัย  (  Pimolwalai  )  แปลว่า  กำไลงาม  

ภัทรวลัย  (  Pattarawalai  )  แปลว่า  กำไลงาม  

วิมลวลัย  (  Wimolwalai  )  แปลว่า  กำไลงาม  

วิภาวลัย  (  Wipawalai  )  แปลว่า  กำไลงาม  

โศภิตวลัย  (  Sopitwalai  )  แปลว่า  กำไลงาม  

โศภิษฐ์วลัย  (  Sopiswalai  )  แปลว่า  กำไลงามยิ่ง  

ศิริวลัย  (  Siriwalai  )  แปลว่า  กำไลแห่งความงาม   

สุวลัย  (  Suwalai  )  แปลว่า  กำไลงาม  

สิริวลัย  (  Siriwalai  )  แปลว่า  กำไลแห่งความงาม  

วลัยภรณ์  (  Walaiporn  )  แปลว่า  ผู้มีกำไลเป็นเครื่องประดับ  

วลัยลาวัณย์  (  Walailawan  )  แปลว่า  กำไลงามยิ่ง  

วลัยกานต์  (  Walaikan  )  แปลว่า  กำไลอันเป็นที่รัก  

ปิยวลัย  (  Piyawalai  )  แปลว่า  กำไลอันเป็นที่รัก  

ดนุวลัย  (  Danuwalai  )  แปลว่า  ฉันกำไล  ,  กำไลฉัน  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ