ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า มาส

           ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า มาส  มีดังนี้  อาทิเช่น  

มาส  (  Mas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  

กนิษฐามาส  (  Kanistamas  )  แปลว่า  น้องจันทร์

กนิฏฐามาส  (  Kanittamas  )  แปลว่า  น้องจันทร์  

กนิฎฐามาส  (  Kanidtamas  )  แปลว่า  น้องจันทร์  

กัญญามาส  (  Kanyamas  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์  

กันยามาส  (  Kanyamas  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์  

กัลยามาส  (  Kanlayamas  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์  

กนามาส  (  Kanamas  )  แปลว่า  เด็กหญิงงามดั่งจันทร์  

ขจีมาส  (  Khajeemas  )  แปลว่า  จันทร์งาม  

ขนิษฐามาส  (  Khanistamas  )  แปลว่า  น้องจันทร์  

ขนิฏฐามาส  (  Khanittamas  )  แปลว่า  น้องจันทร์  

ขนิฎฐามาส  (  Khanidtamas  )  แปลว่า  น้องจันทร์  

เครือมาส  (  Kruamas  )  แปลว่า  เชื้อสายจันทร์  

จุฑามาส  (  Jutamas )  แปลว่า  มงกุฏจันทร์  ,  ปิ่นจันทร์  

จารุมาส  (  Jarumas  )  แปลว่า  จันทร์งาม  

จรัสมาส  (  Jarasmas  )  แปลว่า  จันทร์สว่าง  ,  สุกใสดั่งจันทร์  

จิรมาส  (  Jiramas  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืนดั่งจันทร์  

ชามามาส  (  Chamamas  )  แปลว่า  ลูกหญิงงามดั่งจันทร์  

ดนุชามาส  (  Danuchamas  )  แปลว่า  ลูกหญิงงามดั่งจันทร์  

ดนยามาส  (  Danayamas  )  แปลว่า  ลูกหญิงงามดั่งจันทร์  

ธิดามาส  (  Tidamas  )  แปลว่า  ลูกหญิงงามดั่งจันทร์  

ชไมมาส  (  Chamaimas  )  แปลว่า  จันทร์ทั้งคู่  

ชุติมาส  (  Chutimas  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองดั่งจันทร์  

ดนุมาส  (  Danumas  )  แปลว่า  ฉันจันทร์  

ดุจมาส  (  Dujmas  )  แปลว่า  เหมือนจันทร์  

พิมพ์มาส  (  Pimmas  )  แปลว่า  รูปจันทร์  ,  แบบจันทร์  

เพียงมาส  (  Piangmas  )  แปลว่า  เหมือนจันทร์  

ประดุจมาส  (  Pradujmas  )  แปลว่า  เหมือนจันทร์  

ทิชามาส  (  Tichamas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  

ทิพามาส  (  Tipamas  )  แปลว่า  วันจันทร์  

ทิวามาส  (  Tiwamas  )  แปลว่า  วันจันทร์  

ประไพมาส  (  Prapaimas  )  แปลว่า  จันทร์งาม  ,  งามดั่งจันทร์  

พิมลมาส  (  Pimolmas  )  แปลว่า  จันทร์งาม  ,  งามดั่งจันทร์  

วิมลมาส  (  Wimolmas  )  แปลว่า  จันทร์งาม  ,  งามดั่งจันทร์  

ปรางมาส  (  Prangmas  )  แปลว่า  แก้มจันทร์  

ณัฏฐมาส  (  Nattamas  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งดวงจันทร์  

พิชญามาส  (  Pitchayamas  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งดวงจันทร์  

พิสุทธิมาส  (  Pisuttimas  )  แปลว่า  บริสุทธิ์เพียงจันทร์  

เพ็ญมาส  (  Penmas  )  แปลว่า  จันทร์เต็มดวง  

ภัสรมาส  (  Passaramas  ,  Patsaramas  )  แปลว่า  แสงจันทร์  

อาภามาส  (  Arpamas  )  แปลว่า  แสงจันทร์  

สินีมาส  (  Sineemas  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ