วัชรีชื่อผู้หญิง

      ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  วัชรี  มีดังนี้  อาทิเช่น  

วัชรี  (  Watcharee  )  แปลว่า  เพชร  

วัชรีกุล  (  Watchareekul  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

วัชรีพันธุ์  (  Watchareepan  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

วัชรีวัลย์  (  Watchareewan  )  แปลว่า  เครือเถาเพชร  ,  เชื้อสายเพชร  

วัชรีวัลยา  (  Watchareewanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาเพชร  ,  เชื้อสายเพชร  

วัชรีลดา  (  Watchareelada  )  แปลว่า  เครือเถาเพชร  ,  เชื้อสายเพชร  

วัลยาวัชรี  (  Wanlayawatcharee  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

ลดาวัชรี  (  Ladawatcharee  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร    

เครือวัชรี  (  Kruawatcharee  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

วัชรีกานต์  (  Watchareekan  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก  

ปิยวัชรี  (  Piyawatcharee  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก  

ชามาวัชรี  (  Chamawatcharee  )  แปลว่า  ลูกหญิงเพชร  

ธิดาวัชรี  (  Tidawatcharee  )  แปลว่า  ลูกหญิงเพชร  

พิมลวัชรี  (  Pimolwatcharee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

วิมลวัชรี  (  Wimolwatcharee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

พิไลวัชรี  (  Pilaiwatcharee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

วิไลวัชรี  (  Wilaiwatcharee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

วัชรีภัทร์  (  Watchareepat  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

วัชรีพรรณ  (  Watchareepan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

วัชรีวรรณ  (  Watchareewan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

ประไพวัชรี  (  Prapaiwatcharee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

ประภาวัชรี  (  Prapawatcharee  )  แปลว่า  แสงเพชร  

วัชรีภัสร์  (  Watchareepas  )  แปลว่า  แสงเพชร  

อาภาวัชรี  (  Arpawatcharee  )  แปลว่า  แสงเพชร  

ประดุจวัชรี  (  Pradujwatcharee  )  แปลว่า  เหมือนเพชร  

ดุจวัชรี  (  Dujwatcharee  )  แปลว่า  เหมือนเพชร  

พิมพ์วัชรี  (  Pimwatcharee  )  แปลว่า  รูปเพชร  ,  แบบเพชร  

เพียงวัชรี  (  Piangwatcharee  )  แปลว่า  เหมือนเพชร  

วัชรีลักษณ์  (  Watchareelak  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

ผกาวัชรี  (  Phakawatcharee  )  แปลว่า  ดอกไม้เพชร  

วัชรีภรณ์  (  Watchareeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร  

วัชรีรัตน์  (  Watchareerat  )  แปลว่า  เพชร

วัชรีวลัย  (  Watchareewalai  )  แปลว่า  กำไลเพชร  

มณีวัชรี  (  Maneewatcharee  )  แปลว่า  เพชร  

วัชรีนาถ  (  Watchareenath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่งดุจเพชร  

วัชรีนาฏ  (  Watchareenat  )  แปลว่า  เพชรนาง  

ศิริวัชรี  (  Siriwatcharee  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

สิริวัชรี  (  Siriwatcharee  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์